Lịch công tác tuần của Thường trực Thị ủy từ ngày 23/5 đến 27/5/2016

Cập nhật lúc: 02:51 11/07/2016

NGÀY, THÁNG HỌ VÀ TÊN NỘI DUNG CÔNG VIỆC
SÁNG CHIỀU

23/5/2016

(Thứ Hai)

Y Vinh Tơr Dự lớp Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho cán bộ lãnh đạo.
Ngô Trung Việt Kiểm tra, nắm tình hình kết quả bầu cử các xã, phường.
Huỳnh Hưng Kiểm tra kết quả bầu cử của đơn vị được phân công. Làm việc tại cơ quan.
Trần Văn Sỹ Làm việc tại cơ quan.

24/5/2016

(Thứ Ba)

Y Vinh Tơr Dự lớp Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho cán bộ lãnh đạo.
Ngô Trung Việt Kiểm tra, nắm tình hình kết quả bầu cử các xã, phường.
Huỳnh Hưng Làm việc với Ban Dân vận Thị ủy về thực hiện kế hoạch kiểm tra quy chế dân chủ cơ sở. Làm việc tại cơ quan.
Trần Văn Sỹ Làm việc tại cơ quan.

25/5/2016

(Thứ Tư)

Y Vinh Tơr Giao ban Thường trực Thị ủy. Làm việc tại cơ quan.
Ngô Trung Việt
Trần Văn Sỹ
Huỳnh Hưng

- Dự khai mạc Hội thao cán bộ công nhân viên chức thị xã năm 2016.

- Giao ban Thường trực Thị ủy.

26/5/2016

(Thứ Năm)

Y Vinh Tơr Làm việc tại cơ quan. Giao ban các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy tháng 05/2016.
Ngô Trung Việt
Huỳnh Hưng
Trần Văn Sỹ Làm việc tại cơ quan.

27/5/2016

(Thứ Sáu)

Y Vinh Tơr Họp chi bộ Văn phòng. Làm việc tại cơ quan.
Ngô Trung Việt
Huỳnh Hưng
Trần Văn Sỹ Làm việc tại cơ quan.

                        Ghi chú:     - Lịch có thể thay đổi khi có công việc đột xuất./.