Lịch công tác tuần của Thường trực Thị ủy từ ngày 22/8 đến 26/8/2016

Cập nhật lúc: 07:43 23/08/2016

Lịch công tác của Thường trực Thị ủy:

Thứ Thường trực Buổi Nội dung công việc

Thứ 2

22/8/2016

Y Vinh Tơr Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều

- Giao ban Thường trực Thị ủy.

- Làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh
Ngô Trung Việt Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều

- Giao ban Thường trực Thị ủy.

- Làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh
Huỳnh Hưng Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều

- Giao ban Thường trực Thị ủy.

- Làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh
Trần Văn Sỹ Sáng Họp rút kinh nghiệm kết luận Thanh tra
Chiều

- Giao ban Thường trực Thị ủy.

- Làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh

Thứ 3

23/8/2016

Y Vinh Tơr Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi cơ sở nắm bắt tình hình.
Ngô Trung Việt Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Huỳnh Hưng Sáng Làm việc với Thị đoàn Buôn Hồ.
Chiều Làm việc tại cơ quan
Trần Văn Sỹ Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

24/8/2016

Y Vinh Tơr Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Ngô Trung Việt Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Huỳnh Hưng Sáng Làm việc với Đảng ủy xã Cư Bao.
Chiều Làm việc tại cơ quan
Trần Văn Sỹ Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

25/8/2016

Y Vinh Tơr Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Ngô Trung Việt Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc với Đoàn kiểm tra của BTG Tỉnh ủy.
Huỳnh Hưng Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Trần Văn Sỹ Sáng Tiếp công dân định kỳ
Chiều Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

26/8/2016

Y Vinh Tơr Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Ngô Trung Việt Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc với Đoàn kiểm tra của Văn phòng Tỉnh ủy.    
Huỳnh Hưng Sáng Làm việc với Ban Dân vận Thị ủy.
Chiều Làm việc tại cơ quan
Trần Văn Sỹ Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Họp Ban Chấp hành Đảng bộ CQ Chính quyền.

Ghi chú: - Lịch làm việc có thể thay đổi theo yêu cầu công việc đột xuất.