Lịch công tác tuần của Thường trực Thị ủy từ ngày 16/5 đến 20/5/2016

Cập nhật lúc: 02:51 11/07/2016

NGÀY, THÁNG HỌ VÀ TÊN NỘI DUNG CÔNG VIỆC
SÁNG CHIỀU

16/5/2016

(Thứ Hai)

Y Vinh Tơr Dự Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy. Giao ban Thường trực Thị ủy.
Ngô Trung Việt Làm việc tại cơ quan.
Huỳnh Hưng Dự Hội nghị BCH Đảng bộ phường Đoàn Kết.
Trần Văn Sỹ Dự họp tại Sở KH-ĐT về Dự án Việt Thuận Thành.

17/5/2016

(Thứ Ba)

Y Vinh Tơr Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tỉnh. Làm việc tại cơ quan.
Ngô Trung Việt
Trần Văn Sỹ
Huỳnh Hưng Làm việc với BCĐ bầu cử phường Thống Nhất.

18/5/2016

(Thứ Tư)

Y Vinh Tơr Đi cơ sở kiểm tra công tác bầu cử.
Ngô Trung Việt Làm việc tại cơ quan.
Huỳnh Hưng Làm việc với BCĐ bầu cử phường Thiện An. Làm việc tại cơ quan.
Trần Văn Sỹ Đi thăm các Chùa nhân dịp Lễ Phật đản.

19/5/2016

(Thứ Năm)

Y Vinh Tơr Làm việc tại cơ quan.
Ngô Trung Việt Đi cơ sở nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử.
Huỳnh Hưng Làm việc với BCĐ bầu cử xã Ea Drông. Làm việc tại cơ quan.
Trần Văn Sỹ Làm việc tại cơ quan.

20/5/2016

(Thứ Sáu)

Y Vinh Tơr Đi cơ sở nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử.
Ngô Trung Việt
Huỳnh Hưng Làm việc với Ban Dân vận Thị ủy về việc xây dựng Kế hoạch kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Làm việc tại cơ quan.
Trần Văn Sỹ Làm việc tại cơ quan.

                        Ghi chú:     - Lịch có thể thay đổi khi có công việc đột xuất./.