Lịch công tác tuần của Thường trực Thị ủy từ ngày 06/6 đến 10/6/2016

Cập nhật lúc: 02:52 11/07/2016

NGÀY, THÁNG HỌ VÀ TÊN NỘI DUNG CÔNG VIỆC
SÁNG CHIỀU

06/6/2016

(Thứ Hai)

Y Vinh Tơr Đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 7.
Ngô Trung Việt

- Làm việc với đồng chí Trưởng Ban đại diện Người cao tuổi thị xã.

- Làm việc tại cơ quan.

Huỳnh Hưng
Trần Văn Sỹ Họp đánh giá tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2016.

07/6/2016

(Thứ Ba)

Y Vinh Tơr Đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp.
Ngô Trung Việt Làm việc tại cơ quan.
Huỳnh Hưng Làm việc với Đảng ủy xã Ea Blang v/v chuẩn bị cho kỳ họp HĐND xã lần thứ nhất. Làm việc tại cơ quan.
Trần Văn Sỹ Làm việc tại cơ quan.

08/6/2016

(Thứ Tư)

Y Vinh Tơr Đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp.
Ngô Trung Việt Làm việc tại cơ quan. Nắm tình hình tại các phường An Bình, Đạt Hiếu.
Huỳnh Hưng Dự Hội nghị sơ kết công tác Phụ nữ 6 tháng đầu năm 2016. Làm việc tại cơ quan.
Trần Văn Sỹ Làm việc tại cơ quan.

09/6/2016

(Thứ Năm)

Y Vinh Tơr Đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp.
Ngô Trung Việt Làm việc tại cơ quan. Nắm tình hình tại các xã Bình Thuận, Cư Bao.
Huỳnh Hưng Làm việc tại cơ quan.
Trần Văn Sỹ

10/6/2016

(Thứ Sáu)

Y Vinh Tơr Đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp.
Ngô Trung Việt Làm việc tại cơ quan.
Huỳnh Hưng Làm việc với Đảng ủy xã Cư Bao v/v chuẩn bị cho kỳ họp HĐND xã lần thứ nhất. Làm việc tại cơ quan.
Trần Văn Sỹ Dự Hội nghị ngành Công thương tại tỉnh.

                                Ghi chú:     - Lịch có thể thay đổi khi có công việc đột xuất./.