Lịch công tác tuần của Thường trực Thị ủy từ ngày 05/9 đến 09/9/2016

Cập nhật lúc: 09:26 06/09/2016

Thứ Thường trực Buổi Nội dung công việc

Thứ 2

05/9/2016

Y Vinh Tơr Sáng Tham gia lớp Bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện năm 2016.
Chiều

Tham gia lớp Bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện năm 2016.

Ngô Trung Việt Sáng Dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Buôn Hồ.
Chiều

Làm việc tại cơ quan.

Huỳnh Hưng Sáng Dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng năm 2016.
Chiều

Làm việc tại cơ quan.

Trần Văn Sỹ Sáng Dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Hai Bà Trưng.
Chiều

Làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

06/9/2016

Y Vinh Tơr Sáng Tham gia lớp Bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện năm 2016.
Chiều Tham gia lớp Bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện năm 2016.
Ngô Trung Việt Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Huỳnh Hưng Sáng Dự Khai mạc lớp Tập huấn công tác dân vận 2016.
Chiều Dự Bế mạc lớp Tập huấn công tác dân vận 2016.
Trần Văn Sỹ Sáng Giao ban định kỳ tháng 8/2016.
Chiều Họp Ban An toàn Giao thông thị xã.

Thứ 4

07/9/2016

Y Vinh Tơr Sáng Tham gia lớp Bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện năm 2016.
Chiều Tham gia lớp Bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện năm 2016.
Ngô Trung Việt Sáng Dự diễn tập tại Huyện Krông Buk.
Chiều Dự diễn tập tại Huyện Krông Buk.
Huỳnh Hưng Sáng Dự diễn tập tại Huyện Krông Buk.
Chiều Dự diễn tập tại Huyện Krông Buk.
Trần Văn Sỹ Sáng Dự diễn tập tại Huyện Krông Buk.
Chiều Dự diễn tập tại Huyện Krông Buk.

Thứ 5

08/9/2016

Y Vinh Tơr Sáng Tham gia lớp Bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện năm 2016.
Chiều Tham gia lớp Bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện năm 2016.
Ngô Trung Việt Sáng Dự lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016.
Chiều Dự lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016.
Huỳnh Hưng Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Trần Văn Sỹ Sáng Dự lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016.
Chiều Dự lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016.

Thứ 6

09/9/2016

Y Vinh Tơr Sáng Tham gia lớp Bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện năm 2016.
Chiều Tham gia lớp Bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện năm 2016.
Ngô Trung Việt Sáng Dự lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016.
Chiều Dự lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016.
Huỳnh Hưng Sáng Làm việc với Ban Dân vận Thị ủy về thực hiện Quy chế dân chủ.
Chiều Làm việc tại cơ quan
Trần Văn Sỹ Sáng Dự lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016.
Chiều Dự lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016.

Ghi chú: - Lịch làm việc có thể thay đổi theo yêu cầu công việc đột xuất.