Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND tỉnh (số 7) thị xã Buôn Hồ trong Quý III 2017