Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 8 năm 2017