Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thị xã Buôn Hồ trong Quý III năm 2017