Thị xã Buôn Hồ tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã lần thứ 9 khóa II nhiệm kỳ 2011-2016

     Sáng 29/12/2014, HĐND thị xã Buôn Hồ tổ chức kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 9 khóa II nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự Kỳ họp có ông Y Biêr Niê – UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thị ủy Buôn Hồ; ông Nguyễn Văn Sự – Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII ứng cử tại địa bàn; các đồng chí trong Thường trực Thị ủy, các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã, UBMTTQVN và các đoàn thể thị xã, có 30/31 đại biểu HĐND thị xã, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thị xã, Chủ tịch HĐND-UBND các xã, phường đến tham dự kỳ họp.

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp làm lễ chào cờ trước kỳ họp

 

     Trên cơ sở nội dung, chương trình tại kỳ họp này, HĐND thị xã sẽ xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015; tình hình thực hiện thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2014, dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015; xem xét Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND thị xã năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2015. Công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQVN thị xã; Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội, Ban Pháp chế HĐND thị xã. 

 

Đồng chí Y Bliu Kriêng – Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp

 

     Thay mặc chủ tọa kỳ họp, ông Y Bliu Kriêng – Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc Kỳ họp với nội dung cụ thể như sau:

     “Kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế của tỉnh nói chung và thị xã Buôn Hồ nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Năm 2014 với sự quyết tâm, tập trung và năng động trong chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, sự phối hợp tham gia của UBMTTQVN, các đoàn thể; công tác tham mưu thiết thực của các phòng, ban, đơn vị thị xã và sự phấn đấu tích cực trong lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thị xã đã cùng nhau vượt qua khó khăn để tập trung thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2014 nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

     Hầu hết các chỉ tiêu KTXH đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2014 ước đạt 4.227,97 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch, tăng 8,41% năm 2013; Huy động vốn đầu tư toàn xã hội: 1.657 tỷ đồng, đạt 100,55% kế hoạch; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện được 77.526triệu đồng, đạt 61,41% so với dự toán tỉnh giao, đạt 56,37% so với Nghị quyết HĐND thị xã giao (đạt 123,15% so với dự toán tỉnh giao sau khi trừ thuế VAT nông sản theo Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, ngày 18/12/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng).

     Đã tập trung đầu tư có trọng điểm các kết cấu hạ tầng KTXH trọng yếu, đưa vào sử dụng các công trình quan trọng như đường giao thông, trường học, trạm y tế…có tác động đến phát triển KT sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân. Công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

     Những kết quả đạt được trong năm 2014 có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2011-2015, đồng thời cũng là năm để đánh giá, nhìn nhận các chỉ tiêu KT-XH của cả nhiệm kỳ để cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2011-2015.

     Bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014 vẫn còn một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch như:Tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động được tạo việc làm mới; Bên cạnh những chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch đề ra, còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác cải cách hành chính chưa được các phòng, ban, đơn vị quan tâm  đúng mức; Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tuy được giải quyết đúng luật định nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp; việc kiềm giảm tai nạn giao thông chưa thật sự bền vững; hoạt động của bọn tội phạm và tệ nạn xã hội còn nhiều tiềm ẩn phức tạp....

     Dự báo năm 2015 tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn khó khăn, diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng đến tình hình phát triển KTXH của tỉnh Đắk Lắk nói chung và thị xã Buôn Hồ nói riêng. Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015.

     Theo nội dung, chương trình tại kỳ họp này, HĐND thị xã sẽ xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã năm 2014 và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và dự kiến kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2015; kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9 khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016; xem xét Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND thị xã năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQVN thị xã; Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội, Ban Pháp chế HĐND thị xã.

     Kỳ họp này, HĐND thị xã thảo luận xem xét quyết nghị 10 nội dung: Tờ trình thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển Kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh năm 2015; việc phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2015;thông qua kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015; bổ sung nguồn kết dư ngân sách năm 2013 và nguồn dự phòng ngân sách 6 tháng cuối năm 2014; thông qua Chương trình giám sát HĐND thị xã năm 2015; việc đề nghị cho thôi làm Đại biểu HĐND thị xã và giới thiệu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phạm Thái; việc giới thiệu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông La Thành Văn; việc giới thiệu miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đoàn Văn Tân và việc giới thiệu bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Ngô Việt Nghĩa.

     Cũng tại kỳ họp này HĐND thị xã tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Đây là lần thứ 2 thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về thực hiện và phát huy dân chủ; mỗi đại biểu cần tập trung thảo luận bàn bạc và đánh giá một cách công tâm, khách quan, thể hiện mức độ tín nhiệm đối với các vị được HĐND thị xã lấy phiếu tín nhiệm.

     Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, tôi đề nghị quý vị đại biểu về dự kỳ họp cần tập trung phân tích, đánh giá rõ những nguyên nhân tác động, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, diễn biến kết quả tăng trưởng trên một số lĩnh vực năm 2014, để có những dự báo diễn biến tình hình trong thời gian tới, từ đó tìm ra các giải pháp để khai thác phát huy được tiềm năng của thị xã, đồng thời coi trọng tính bền vững, chất lượng của sự tăng trưởng.

     Đối với hoạt động của HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã, tôi đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến đánh giá về kết quả hoạt động năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 để có hướng hoàn thiện tốt hơn, chỉ rõ những vấn đề theo đại biểu còn hạn chế, thiếu sót, những hoạt động cần tăng cường, công tác tiếp xúc cử tri, trả lời những kiến nghị của cử tri để hoạt động của HĐND trong thời gian tới đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước ở địa phương và đảm bảo nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri.

     Với khối lượng công việc lớn và tính chất các vấn đề xem xét, quyết định tại kỳ họp là rất quan trọng, thay mặt TT HĐND thị xã – chủ tọa kỳ họp, Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND thị xã và toàn thể các đồng chí về tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, xác đáng, có chất lượng để góp phần làm cho kỳ họp HĐND đạt kết quả cao nhất”

     Thay mặt Thường trực HĐND thị xã, ông Y Bliu Kriêng – Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị quý vị đại biểu về dự kỳ họp cần tập trung phân tích, đánh giá rõ những nguyên nhân tác động, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, diễn biến kết quả tăng trưởng trên một số lĩnh vực năm 2014, để có những dự báo, đề ra các giải pháp để khai thác phát huy được tiềm năng của thị xã, đồng thời coi trọng tính bền vững, chất lượng của sự tăng trưởng.

     Kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa II nhiệm kỳ 2011-2016 dự kiến sẽ kết thúc vào chiều ngày 30/12/2014.

 

Lâm Huỳnh