Đại biểu HĐND

Cập nhật lúc: 15:01 29/08/2017

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ NHIỆM KỲ 2016-2021

 

TT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị Tổ đại biểu
1 Y Vinh Tơr Bí thư Thị ủy Buôn Hồ 2
2 Ngô Trung Hiếu Chủ tịch HĐND thị xã 5
3 Y Nguyên Mlô Phó Chủ tịch HĐND thị xã 4
4 Y Sem Ayun Phó Chủ tịch HĐND thị xã 6
5 Phạm Phú Lộc Chủ tịch UBND thị xã 1
6 Nguyễn Thanh Tùng Phó Chủ tịch UBND thị xã 6
7 H' Blă Mlô Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy 2
8 Đoàn Văn Tân Chủ nhiệm UBKT Thị ủy 5
9 Lê Thị Liên Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội 6
10 Nguyễn Thị Sỹ Phó Trưởng Ban Pháp chế 2
11 Võ Văn Sự Chánh Thanh tra thị xã 3
12 Lê Anh Bí thư Đảng ủy phường Thống Nhất 5
13 KBuôr H' Quýt Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã 6
14 Nguyễn Đình Kha Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự 1
15 Trần Quang Vinh Phó Trưởng Công an thị xã 1
16 H' Thúy Mlô Bí thư Thị đoàn Buôn Hồ 5
17 H' Moan Mlô Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 4
18 Nguyễn Hữu Dư Trụ trì chùa An Hòa, phường An Bình 1
19 Chu Văn Thành Bí thư Đảng ủy xã Ea Siên TP 5
20 H' Blỗn Niê Kriêng Chủ tịch UBND xã Ea Đrông TT 4
21 Trần Hồng Lĩnh Chủ tịch HĐND xã Ea Blang TP 4
22 Trịnh Minh Thủy Bí thư Đảng ủy xã Bình Thuận TT 5
23 Đinh Quốc Hùng Chủ tịch UBND phường Thống Nhất TT 3
24 Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch UBND phường Bình Tân TP 6
25 Nguyễn Văn Tài Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã TT 6
26 Bùi Thị Nguyên Thủy Chủ tịch UBND phường An Bình TP 1
27 Trịnh Thị Khuyên Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết TP 3
28 Nguyễn Anh Tú Chủ tịch HĐND phường Thiện An TP 2
29 Nhữ Thị Lệ Trưởng phòng VH - TT thị xã TT 1
30 Hoàng Mạnh Hùng Bí thư Đảng ủy phường An Lạc TT 2
31 Lê Thị Rô DNTN Hải Hà, phường An Lạc 3
32 Phan Thị Thúy Hồng UBND phường Thống Nhất 3
 

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU TỈNH KHÓA IX ỨNG CỬ TẠI THỊ XÃ

  1. Ông Y Biêr Niê - Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh
  2. Ông Y Vinh Tơr - Bí thư Thị ủy
  3. Ông Ngô Trung Hiếu - Chủ tịch HĐND thị xã
  4. Bà H’Blă Mlô - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy
  5. Ông Nguyễn Xuân Đá - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã