Ban Pháp chế

Cập nhật lúc: 15:01 29/08/2017

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ THỊ XÃ

  1. Bà H’ Blă Mlô - Trưởng ban
  2. Bà Nguyễn Thị Sỹ - Phó Trưởng ban
  3. Bà H’ Thúy Mlô
  4. Ông Hoàng Mạnh Hùng
  5. Ông Nguyễn Anh Tú
  6. Bà H’ Blỗn Niê Kriêng
  7. Ông Trần Quang Vinh