Thị ủy Buôn Hồ: Tổ chức Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dịp 19/5

Cập nhật lúc: 10:57 16/05/2018

     Sáng ngày 15/5/2018, Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu người đứng đầu; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; lấy sự hài lòng của Nhân dân làm tiêu chí đánh giá” nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi sinh hoạt có gần 200 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy, Trung tâm BDCT thị xã; Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thị xã và tương đương; Bí thư, Phó bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Thị ủy; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường; cán bộ công chức, viên chức làm nhiệm vụ giao dịch trực tiếp, thường xuyên với công dân, doanh nghiệp tại các cơ quan, ban, ngành thị xã; các chức danh công chức và cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa của các xã, phường; cá nhân được biểu dương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dịp 19/5; phóng viên Báo Đắk Lắk và Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã đến dự, đưa tin.

 

Quang cảnh Buổi sinh hoạt

     Buổi sinh hoạt tập trung vào 2 nội dung trọng tâm là “Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức” và “Tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu”. Sau khi chủ trì định hướng nội dung, đại biểu tham dự đã thảo luận sôi nổi, tích cực trên từng nhóm vấn đề. Qua buổi sinh hoạt, giúp đại biểu hiểu được bản chất cuối cùng của hoạt động công vụ là phục vụ. Trong quá trình xây dựng và phát triển thị xã Buôn Hồ, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn thị xã hầu hết đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong và tính gương mẫu trong công tác, trong ứng xử với Nhân dân, với đồng chí, đồng nghiệp. Đặc biệt là sự chuyển biến rõ về tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, sự phối hợp giải quyết kịp thời các nhu cầu, quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà, nhũng nhiễu từng bước được khắc phục. Đặc biệt theo đánh giá năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về chỉ số cải cách hành chính tại thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2013-2015 là 61,75% và có sự tăng đều về điểm số (từ 48,13% năm 2013 lên 70,13% năm 2015), xếp vị trí thứ 5 trong số 15 huyện, thị, thành phố.

     Tuy nhiên, qua các tham luận, thảo luận tại buổi sinh hoạt đại biểu cũng nhận thấy được một thực trạng còn tồn tại trên địa bàn thị xã đó là vẫn còn một bộ phận công chức, viên chức, người đứng đầu làm việc cầm chừng; thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa thật sự gương mẫu; chưa đề cao tính phục vụ Nhân dân, gây bức xúc trong dư luận. Trong đó có nhiều vụ việc cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp,… ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Từ những hạn chế được chỉ ra đó để tổ chức đảng nhìn nhận lại tinh thần, thái độ phục vụ và ý thức nêu gương tại đơn vị, địa phương mình cũng như nhìn và học tập những kinh nghiệm được chia sẻ tại buổi sinh hoạt để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ, kiểm tra việc sửa đổi đối với những trường hợp sai phạm tại đơn vị, địa phương, nhằm làm thay đổi thái độ làm việc, góp phần xây dựng thị xã Buôn Hồ văn minh, hiện đại.…

     Qua buổi sinh hoạt, Ban Thường vụ Thị ủy đã đưa ra một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, tính gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo trên địa bàn thị xã trong thời gian tới như: yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là về đạo đức công vụ. Kịp thời chỉnh đốn, uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức và hành động của cán bộ, công chức; nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Khi xem xét, đề bạt, bố trí cán bộ cần làm rõ những dư luận không tốt liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức trước khi quyết định; Từng cơ quan, đơn vị bám sát và thực hiện tốt Quy chế làm việc của đơn vị, địa phương, chú trọng thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30¬c /NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ. Trong đó cần tập trung quyết liệt cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cấp ủy phải thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ đảng viên; xử lý nghiêm túc những cán bộ đảng viên lơ là, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc…

 

Đại biểu phát biểu thảo luận trong buổi sinh hoạt chuyên đề

     Cũng tại buổi sinh hoạt chính trị lần này, Ban Thường vụ Thị ủy đã Biểu dương 14 cán bộ công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo tiêu biểu trong việc Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Cán bộ công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo được Ban Thường vụ Thị ủy biểu dương trong việc Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dịp 19/5.

     Kết thúc buổi làm việc, Thường trực Thị ủy nhấn mạnh trong thời gian tới, sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu và tinh thần, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, trong đó tập trung vào việc điều tra dư luận xã hội, lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá, tạo sự đột phá trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã; đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc Sinh hoạt chuyên đề tại đơn vị, địa phương, tập trung vào dịp Sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 hoặc dịp 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

 

Thanh Nguyên