Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”

Cập nhật lúc: 15:05 14/05/2018

     Thực hiện Kế hoạch số 52 - KH/TU, ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; kịp thời biểu dương cán bộ, công chức, viên chức thật sự mẫu mực nêu gương, thực hành tốt đạo đức công vụ, chiều ngày 11/5/2018, Đảng ủy Cơ quan Thị ủy tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu người đứng đầu; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Thị ủy, BCH Đảng bộ Cơ quan cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

 

Quang cảnh Hội nghị

     Hội nghị tập trung bàn về vấn đề “Tinh thần trách nhiệm”, cụ thể là tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực thi nhiệm vụ tại đơn vị. Các Chi bộ đã tham luận, đánh giá chung về tinh thần, thái độ và trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực thi nhiệm vụ tại đơn vị trước và sau khi học tập chuyên đề năm 2018; những thuận lợi, khó khăn trong công tác tham mưu cho Thị ủy, tinh thần trách nhiệm, thái độ của cán bộ, đảng viên trong việc hướng dẫn cho cơ sở về công tác xây dựng Đảng; những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

 

Đ/c Đoàn Văn Tân - Phó bí thư Đảng ủy hướng dẫn các Chi bộ tham luận

     Hội nghị cũng tập trung bàn về vấn đề tính tiên phong, gương mẫu, cụ thể là vai trò tiên phong, gương mẫu người đứng đầu tại đơn vị. Các Chi bộ đã đánh giá về vai trò tiên phong, gương mẫu người đứng đầu trong thời gian qua tại đơn vị; công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ của người đứng đầu tại đơn vị, nêu lên những khuyết điểm và giải pháp khắc phục, chấn chỉnh.

 

Đ/c Huỳnh Hưng - Phó Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Tham dự Hội nghị, thay mặt Thường trực Thị ủy, đồng chí Huỳnh Hưng - Phó Bí thư Thị ủy phát biểu ghi nhận những thành tích đạt được, những ưu điểm nổi bật của Đảng bộ Cơ quan Thị ủy, cũng như đánh giá chất lượng của Hội nghị sinh hoạt chuyên đề lần này, đống chí nhấn mạnh: Qua buổi sinh hoạt chuyên đề yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, đảng viên có chức vụ lãnh đạo và đảng viên là chuyên viên, nhân viên cần soi lại bản thân để xem xét, đánh giá, từ đó điều chỉnh những hạn chế, tồn tại; phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm, có ý thức kỷ luật cao, thực hiện tốt việc nêu gương, xây dựng tác phong công tác tốt, sâu sát cơ sở; không ngừng học tập, nghiên cứu, đặc biệt lĩnh vực mình phụ trách.

 

Đ/c Nguyễn Văn Út - Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận Hội nghị

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Út - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Hiện nay tại Đảng bộ cơ quan Thị ủy bên cạnh những cán bộ đảng viên luôn nỗ lực không ngừng, tận tâm với công việc; các đồng chí lãnh đạo luôn thể hiện vai trò gương mẫu, nêu gương trong công tác, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao thì vẫn còn những cán bộ đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo chưa thực sự nêu gương; từ những hạn chế được chỉ ra đó để tổ chức đảng tiếp tục xem xét giúp đỡ cán bộ đảng viên khắc phục, thay đổi thái độ làm việc, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan Thị ủy trong sạch vững mạnh.

 

Hồng Nghĩa