• 07:58 Thứ tư , Ngày 20 Tháng 03 Năm 2019

Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Cuộc thi "viết bài, sáng tác biểu trưng (logo) thi ảnh về thị xã Buôn Hồ"

Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Cuộc thi "viết bài, sáng tác biểu trưng (logo) thi ảnh về thị xã Buôn Hồ"

Lịch sử hình thành và phát triển

BUÔN HỒ - SÁNG MÃI TRANG SỬ VÀNG CÁCH MẠNG Buôn Hồ là một trong 5 địa danh hành chính huyện hình thành sớm nhất của tỉnh Đắk Lắk. Trải qua các giai đoạn lịch sử, Buôn Hồ là một trong những...

Đặc điểm tự nhiên

Thị xã Buôn Hồ có tổng diện tích tự nhiên 28.252 ha chiếm hơn 2% diện tích tự nhiên của tỉnh Đắk Lắk, dân số 101.554 người, thị xã có 12 đơn vị hành chính (7 phường gồm: An Bình, Đạt Hiếu, Bình Tân,...

Vị trí địa lý

Thị xã Buôn Hồ nằm về phía đông bắc tỉnh Đắk Lắk, cách thành phố Buôn Ma Thuột 42 km. Có tọa độ địa lý: Từ 12­­046' - 12055' vĩ độ bắc, từ 10802' - 108023' kinh độ đông.

Giới thiệu chung

Thị xã Buôn Hồ được thành lập vào ngày 23/12/2008 theo Nghị định số 07/NĐ-CP của Chính phủ, là đô thị trung tâm có vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật của khu vực phía...