Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020 của thị xã

Cập nhật lúc: 16:00 29/08/2017

TT Tên dự án Địa điểm Diện tích (ha) Nguồn gốc đất Dự kiến tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) Dự kiến quy mô đầu tư Các quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, nông thôn mới, ngành, xây dựng Hình thức lựa chọn nhà đầu tư Đơn vị đề xuất
1 Chợ phường Thống Nhất Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ 2 Đất do NN quản lý 30 Chợ hạng III Quyết định số 1415/QĐ-UBND, ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk Không đấu giá, đấu thầu  
2 Chợ Bình Thuận Thôn Bình Minh, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ 0,6 Đất do NN quản lý 11 Chợ hạng III Quyết định số 4672/QĐ-UBND, ngày 22/11/2012 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Thuận Không đấu giá, đấu thầu  
3 Chợ Bình Tân Tổ Dân phố 2, P. Bình Tân, thị xã Buôn Hồ 2 Đất do NN quản lý 9 Chợ hạng III Quyết định số 1737/QĐ-UBND, ngày 18/5/2015 của UBND thị xã về việc phê duyệt điều chỉnh  điểm a, điểm b, khoản 10, Quyết định số 2278/QĐ-UBND, ngày 26/5/2011 về phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 công trình: Chợ phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ Không đấu giá, đấu thầu  
4 Khu du lịch sinh thái đèo Hà Lan P. Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 213,9 100 ha đất do NN quản lý; 113,92 ha do người dân sử dụng 600 Tổ hợp, với diện tích đất xây dựng công trình là 56,3 ha Quyết định số 623/QĐ-UBND, ngày 18/3/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu du lịch Đèo Hà Lan Không đấu giá, đấu thầu  
5 Điểm du lịch sinh thái văn hóa Buôn Tring Phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ 25 12 đất do NN quản lý, 13 ha đất do người dân sử dụng 175 Xây dựng khu dịch vụ du lịch Quyết định số 1125/QĐ-UBND, ngày 11/5/2010 của uBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị xã Buôn Hồ đến năm 2025 Không đấu giá, đấu thầu  
6 Khu liên hợp thể thao Bắc Đắk Lắk Phường An Bình, thị xã Buôn Hồ 11,7 Đất do NN quản lý 82 Tổ hợp thể thao cấp khu vực Quyết định số 1982/QĐ-UBND, ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk Không đấu giá, đấu thầu  
7 Khu công viên văn hóa thể thao Phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ 4,1 3,5 ha đất do người dân sử dụng 32 Công viên văn hóa tổng hợp với diện tích 4,05 ha Quyết định số 4614/QĐ-UBND, ngày 10/12/2014 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc phê duyệt điều chỉnh  Không đấu giá, đấu thầu  
8 Khu trung tâm thương mại, khu dân cư đô thị Phường An Bình, Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ 15 Đất do người dân sử dụng 105 Siêu thị loại I hoặc loại II+ khu dân cư>500 dân  Quyết định số 3027/QĐ-UBND, ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Thương mại - Dịch vụ, ở, kết hợp với chỉnh trang đô thị thị xã Buôn Hồ    
9 Khu dân cư đô thị mới Phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ 15 Đất do nhà nước quản lý 105 1000 dân Quyết định số 916/QĐ-UBND, ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk về phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ