Danh mục Dự án giới thiệu kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP - giai đoạn 2016-2020

Cập nhật lúc: 16:03 29/08/2017

TT Tên dự án  Địa điểm Diện tích Dự kiến tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) Dự kiến quy mô đầu tư Các quyết định phê duyệt quy hoạch: sử dụng đất, nông thôn mới, ngành, xây dựng,…. Đơn vị đề xuất Ghi chú
1 Nhà máy xử lý chất thải rắn xã Ea Đrông, thị xã Buôn Hồ;  11,7 67 Công nghệ đốt, công suất 50 tấn/ngày  Quyết định số 2215/QĐ-UBND, ngày 01/10/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn thị xã Buôn Hồ Thị xã Buôn Hồ Điện: Trạm hạ thế cách 2,5km; đường giao thông: Cấp phối đá dăm, nền rộng 7,5m
2 Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Cư Bao, thị xã Buôn Hồ Xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ 75 237 Quy mô theo quyết định phê duyệt quy hoạch của tỉnh Quyết định số 2817/QĐ-UBND, ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk về thành lập Cụm công nghiệp Cư Bao Thị xã Buôn Hồ UBND thị xã đã lập dự án đầu tư cơ sở hạ tầng