DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ỦNG HỘ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG (22/10/2020, 17:00)
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        THỊ XÃ BUÔN HỒ                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG

 

 TT Đơn vị, Cá nhân ủng hộ Số tiền  Hàng hóa
1 Thị Ủy Buôn Hồ 10,000,000  
2 Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Thị xã Buôn Hồ 5,000,000  
3 CBCC Ủy Ban MTTQ Thị xã Buôn Hồ 1,200,000  
4 Cán bộ & Nhân dân Xã Cư Bao 20,000,000  
5 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Thị xã  2,400,000  
6 CBCC & LLVT xã Ea Siên 5,900,000  
7 Đài Truyền thanh truyền hình Thị xã Buôn Hồ 1,100,000  
8 Cô Hoàng Thị Thảo - TDP4 Phường An Bình 200,000  
9 Phòng Y Tế Thị xã Buôn Hồ  300,000  
10 CBCC Hội nông dân Thị xã Buôn Hồ 1,000,000  
11 CBCC Phòng Dân Tộc Thị xã Buôn Hồ 300,000  
12 UBND Phường Thiện An 3,000,000  
13 CBCC Phòng Nội Vụ Thị xã Buôn Hồ 1,300,000  
14 CBCC Phòng QLĐT Thị xã Buôn Hồ 1,200,000  
15 CBCC Phòng VH-TT Thị xã Buôn Hồ 1,000,000  
16 CBCC Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thị xã Buôn Hồ 1,781,000  
17 Bưu Điện Thị Xã Buôn Hồ 1,000,000  
18 CBCC Thanh Tra Thị xã Buôn Hồ 500,000  
19 CBCC Tòa Án Nhân Dân Thị xã Buôn Hồ 3,752,000  
20 Cán bộ & Nhân dân Phường An Lạc 55,000,000  
21 CBCC Phòng LDDTB & XH Thị xã Buôn Hồ 1,500,000  
22 CBCC Phòng Tư Pháp Thị xã Buôn Hồ 500,000  
23 Cán bộ & Nhân dân Phường Bình Tân 7,000,000  
24 CBCC Bảo Hiểm Xã Hội Thị xã Buôn Hồ 1,200,000  
25 CBCC Phòng Kinh Tế Thị xã Buôn Hồ 1,400,000  
26 CBCC Phòng Giáo dục&Đào tạo Thị xã Buôn Hồ 2,000,000  
27 Hội LHPN Thị xã Buôn Hồ 5,000,000  
28  Hội LHPN Xã Ea Siên 8,510,000  
29 Anh Nguyễn Văn Khang - PCT LĐLĐ Thị xã 200,000  
30 Anh Hoàng Văn Sơn - PCT UBND xã Ea Đrông 500,000  
31 Anh Thanh - Phường An Bình 200,000  
32 Mạnh thường quân giấu tên 500,000  
33 Mạnh thường quân giấu tên 150,000  
34 Mạnh thường quân giấu tên 20,000  
35 Mạnh thường quân giấu tên 100,000  
36 Mạnh thường quân giấu tên 100,000  
37 Anh Võ Lê Mạnh Hùng - Trưởng phòng TNMT Thị xã  500,000  
38 Anh Nguyễn Văn Năng - TDP1 Phường Đoàn Kết    2 thùng mì tôm
39 Anh Thế  - Taxi Buôn Hồ   2 thùng mì tôm
40 Cô Lê Thị Dưỡng - Phường An Lạc   20 kg nếp
41 Nhà Thuốc Cường Diễm - Phường An Bình   10 hộp thuốc
42 Anh Đặng Văn Hải - Xã Cư Bao 200,000 2 thùng mì tôm
43 Công đoàn Trường TH Hoàng Văn Thụ - Xã Ea Siên 2,000,000  
44 Cô Lê Thị Liễn 200,000  
45 Anh Đặng Hổ   1 bao quần áo cũ
46 Mạnh thường quân giấu tên   1 thùng màn tẩm thuốc
47 Trường MN Vành Khuyên - Phường Bình Tân 720,000  
48 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Bắc Đăk Lăk 5,000,000  
Tổng cộng 153,433,000  
Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk