Phường Thống Nhất

Cập nhật lúc: 16:42 29/08/2017

I/ Bản đồ hành chính

 

II/ Giới thiệu chung

     Phường Thống Nhất có 1.785 ha diện tích tự nhiên và 12.815 nhân khẩu.

     Địa giới hành chính phường Thống Nhất: Đông giáp các xã: Ea Blang và Ea Siên; Tây giáp xã Cư Bao; Nam giáp phường Bình Tân và xã Ea Siên; Bắc giáp các phường: Đoàn Kết, Thiện An.

 

III/ Lãnh đạo

1.

    

    Ông Hoàng Quốc Khánh

    Chức vụ: Chủ tịch HĐND Phường Thống Nhất

    Số ĐT: 05003.91.55.34


2.

    Ông Y Bhiu Ktla

    Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Phường Thống Nhất

    Số ĐT: 05003.91.89.93


3.

 

   

    Ông Nguyễn Văn Kiên

    Chức vụ: Chủ tịch UBND Phường Thống Nhất

    Số ĐT: 05003.91.74.31


4.

    Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Phường Thống Nhất

    Số ĐT: 05003.91.40.92


5.

    Ông Đinh Quốc Hùng

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Phường Thống Nhất

    Số ĐT: 05003.91.07.29