Phường Bình Tân

Cập nhật lúc: 16:43 29/08/2017

I/ Bản đồ hành chính:

 

II/ Giới thiệu chung:

     Phường Bình tân được thành lập theo Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 23/12/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Krông Búk, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ và thành lập các phường trực thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk.

     * Vị trí địa lý:

     + phía Đông giáp các xã: Bình Thuận và Ea Siên

     + phía Tây giáp huyện Cư M’Gar

     + phía Nam giáp xã Cư Bao

     + phía Bắc giáp phường Thống Nhất

     * Diện tích tự nhiên: 1.612ha, trong đó hầu hết là đất đỏ Bazan phù hợp với cây công nghiệp dài ngày như: cà phê, tiêu và những loại cây ăn quả khác có giá trị kinh tế cao.

     * Về dân số: toàn phường có 1.371 hộ, 6.649 khẩu, trong đó có trên 98% theo đạo Thiên chúa. Ngành nghề chính chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Đời sống kinh tế từng bước ổn đinh, đặc biệt là cơ sở hạ tầng ngày được xây dựng đổi mới

 

 

III/ Lãnh đạo:

1. Ông Nguyễn Hữu Trọng

    Chức vụ: Chủ tịch HĐND phường Bình Tân

    Số ĐT:

    Email: NguyenHuuTrong58@gmail.com

 

2. Ông Nguyễn Chính Chiến

    Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường Bình Tân

    Số ĐT:

    Email: Petndchinhchien@yahoo.com.vn

 

3. Ông Nguyễn Thanh Hải

    Chức vụ: Chủ tịch UBND phường Bình Tân

    Số ĐT:

    Email: Haictbinhtan@yahoo.com.vn

 

                         

4. Ông Nguyễn Ngọc Hiệp

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân

    Số ĐT:

    Email: