Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã

Cập nhật lúc: 14:29 09/04/2018

I. Lãnh đạo

Ông Hà Huy Dũng

Chức vụ: Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã

SĐT:

Email:

 

Bà Lê Thị Thái Huyên

Chức vụ: Phó trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã

SĐT:

Email:

 

I. Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn