UBND thị xã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” và Hội nghị phổ biến, quán triệt một số Luật mới ban hành (30/07/2019, 15:52)

     Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 09/01/2019 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 và Kế hoạch số 65/KH-UBND, ngày 12/4/2019 của UBND thị xã tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 105/KH-UBND, ngày 18/7/2019 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” và Hội nghị phổ biến, quán triệt một số Luật mới ban hành.

     Sáng ngày 23/7/2019, UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” và Hội nghị phổ biến, quán triệt một số Luật mới ban hành.

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng, PCT UBND thị xã  phát biểu khai mạc Hội nghị

     Tham dự Lễ phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” và Hội nghị phổ biến, quán triệt một số Luật mới ban hành có đại diện lãnh đạo HĐND-UBND, UBMTTQVN, các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy, các Phòng ban, ngành, đơn vị, đoàn thể ở thị xã; Ban Giám hiệu các trường và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã và đại diện lãnh đạo HĐND-UBND, UBMTTQVN, công chức Tư pháp – Hộ tịch và các Bí thư Đoàn cơ sở tại các xã, phường.

     Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, PCT UBND thị xã-Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh việc hưởng ứng, triển khai Cuộc thi là cơ hội để các cơ quan, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, Nhân dân nắm bắt kịp thời những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015. Để Bộ luật hình sự năm 2015 thực sự trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia; ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành; Bộ luật Hình sự năm 2015 là một đạo luật có ý nghĩa to lớn không chỉ về mặt bảo đảm quyền con người, quyền công dân, phát triển kinh tế - xã hội mà còn cả về mặt xây dựng pháp luật.

     Cũng tại buổi Lễ, UBND thị xã cũng đã lồng ghép tổ chức phổ biến, quán triệt một số Luật mới ban hành đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV. Đây là những đạo luật cơ bản, quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Quang cảnh Hội nghị

     Việc kịp thời quán triệt, phổ biến nội dung các văn bản luật mới ban hành đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thị xã là hết sức cần thiết và bổ ích, giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thị xã bước đầu nắm bắt các nội dung cơ bản, những điểm mới, nổi bật của các luật mới, góp phần nâng cao sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

     Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Báo cáo viên pháp luật thị xã trực tiếp phổ biến 03 luật gồm: Luật Công an nhân dân, Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi. Đối với các luật còn lại, Ban Tổ chức hội nghị cung cấp tài liệu để các đồng chí tham dự chủ động tự nghiên cứu

     Kết thúc buổi Lễ phát động cuộc thi và Hội nghị phổ biến quản triệt các luật mới ban hành, đồng chí Đoàn Văn Dũng, Trưởng phòng Tư pháp thị xã thay mặt UBND thị xã đề nghị các đồng chí tham dự tích cực tham mưu cho cơ quan, đơn vị địa phương mình tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã về những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 để mọi cá nhân, tổ chức nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của thị xã và hướng dẫn, vận động cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân ở đơn vị, địa phương mình tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi một cách nghiêm túc, có trách nhiệm; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức thích hợp (như hội nghị, sinh hoạt, hội họp…) để những nội dung cơ bản của luật mới kịp thời đến với cán bộ, công chức, viên chức… và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật của người dân, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Y Lar Mlô

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk