Tổng kết 10 năm tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường (30/09/2019, 15:59)

     Sáng ngày 19/9/2019, Thị ủy Buôn Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường (gọi tắt là HD số 35). Tham dự Hội nghị có các đ/c Y Vinh Tơr - Bí thư Thị ủy, Nguyễn Xuân Diệu - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thượng tá Hoàng Thanh Tùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị/Bộ CHQS tỉnh, đại biểu các Ban Tuyên giáo, Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQ Việt Nam thị xã, Đảng ủy Quân sự thị xã, Bí thư Đảng ủy các xã, phường, Phó Bí thư Chi bộ Quân sự (CBQS) xã, phường.

     Sau 10 năm triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả HD số 35; đến nay đã thành lập được 100% CBQS, trong đó có cấp ủy đạt 60%, cơ cấu đúng, đủ thành phần theo quy định. Kết quả CBQS đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ QS, QP; hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu giao quân; hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân (DQ) và dự bị động viên (DBĐV) kết quả 100% đạt yêu cầu, có 65% khá, giỏi trở lên. Đánh giá phân loại chất lượng hàng năm 100% CBQS đều HTTNV, 85% đảng viên HTTNV, có trên 20% CBQS và đảng viên HTXSNV. Công tác phát triển đảng viên hàng năm trong lực lượng DQ và DBĐV đều đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần nâng tỷ lệ đảng viên trong DQ đạt 16,1%, DBĐV đạt 12,6%. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của CBQS được nâng lên, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng TSVM.

     Hội nghị được nghe ý kiến tham gia của đ/c Thượng tá Hoàng Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị/Bộ CHQS tỉnh: Trong 10 năm qua, Buôn Hồ đã triển khai thực hiện tốt HD số 35, trên một số mặt công tác đạt kết quả cao như xây dựng CBQS, tỷ lệ đảng viên trong DQ, DBĐV đều vượt chỉ tiêu so với trên giao. Tuy nhiên vẫn còn một số CBQS chất lượng sinh hoạt chưa cao, nội dung sơ sài, thời gian tối cần tham mưu, chọn lựa nguồn phát triển đảng viên trong DQ để bổ sung cho 5 CBQS còn lại có cấp ủy, tập trung nâng cao năng lực sức chiến đấu của các CBQS. Đ/c đã phân tích làm rõ một số nội dung được Hội nghị đề xuất, sẽ kiến nghị cấp trên những vấn đề mà các đại biểu đóng góp.

     Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận và nêu lên một số khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương, đó là: Chất lượng sinh hoạt CBQS chưa đi vào chiều sâu, chưa có nền nếp; công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP còn chung chung, chưa cụ thể, chưa sát thực tế tình hình của từng địa phương. Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới cần tiếp tục kiện toàn, củng cố, duy trì hoạt động CBQS gắn với hoàn thiện, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà Hội nghị đã chỉ ra. Chỉ đạo cũng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường đảm bảo nâng cao chất lượng hơn nữa. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong LLVT. Tại Hội nghị Thị ủy Buôn Hồ đã biểu dương, khen thưởng cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện HD 35 của Ban Tổ chức Trung ương.

     Đ/c Bí thư Thị ủy kết luận: Thống nhất đề nghị cấp trên tiếp tục duy trì và thực hiện mô hình CBQS xã, phường gắn với trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp, trực tiếp đ/c Bí thư Đảng ủy xã, phường; yêu cầu các Đảng ủy xã, phường cần bám sát các quy định của cấp trên để thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động của CBQS, phát huy vai trò, vị trí của từng đ/c, nhất là Bí thư CBQS, đ/c Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trong việc tham mưu để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của CBQS, tiếp tục thực hiện tốt HD số 35, HD số12 của Ban Tổ chức Trung ương, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bám sát 5 nhiệm vụ trong HD số 35, các hướng dẫn của BTCTW, của Tỉnh ủy, của Thị ủy Buôn Hồ. Tổ chức tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, chuyên đề, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong hoạt động của CBQS. Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt NQTW 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ đức, tài, tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, gắn bó mật thiết với quần chúng Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng xây dựng CBQS đảm bảo HTXSNV trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Một số kiến nghị đề xuất sẽ được Thị ủy tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bổ sung, đưa vào phương hướng tới./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ

Trần Đình Thanh

Các tin khác
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 317

Tất cả: 10551560

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk