Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo (26/08/2019, 16:45)

     Vừa qua,  Ban Tuyên giáo Thị ủy đã phối hợp với phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã, các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

     Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 gồm 08 lớp với số người tham gia là 1.562/1.641 người, đạt tỷ lệ 95,2%, có 1.562 bài thu hoạch trên tổng số 1.562 người tham gia, đạt tỷ lệ 100%.

Đ/c Nguyễn Văn Út-UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo chỉ đạo và báo cáo chuyên đề tại lớp bồi dưỡng

     Nội dung học tập gồm các chuyên đề: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Tình hình thời sự quốc tế, trong nước, tình hình Biển Đông thời gian gần đây; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Đ/c Phạm Tấn Thỏa-Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị báo cáo chuyên đề tại lớp bồi dưỡng

     Nhìn chung, công tác tổ chức học tập được tiến hành nghiêm túc, đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch. Qua các lớp học tập chính trị hè năm 2019, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường cơ bản nghiêm túc trong việc tiếp thu các nội dung bài giảng, kết thúc các lớp học, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đều tham gia viết bài thu hoạch đầy đủ.

Đ/c Nguyễn Văn Lai-TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo báo cáo chuyên đề tại lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

     Lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 là một đợt sinh hoạt chính trị trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo có ý nghĩa quan trọng và mang tính thiết thực trong việc nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục trong tình hình mới; đồng thời, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Hồ Thị Nghĩa

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk