Thường trực HĐND thị xã tổ chức khảo sát việc quản lý, sử dụng nhà văn hóa cộng đồng buôn, nhà văn hóa thôn, hội trường thôn, TDP và một số bến nước trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (03/06/2019, 09:27)

     Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-HĐND, ngày 17/04/2019 của Thường trực HĐND thị xã về việc thành lập đoàn khảo sát việc quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng buôn, hội trường thôn, TDP và một số bến nước trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (gọi tắt là nhà văn hóa, hội trường). Từ ngày 07/5/2019 đến ngày 14/5/2019 Thường trực HĐND thị xã do ông Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tại các xã, phường và đi thực tế tại một số nhà văn hóa, hội trường và các bến nước trên địa bàn thị xã.

     Qua khảo sát cho thấy, trong thời gian qua hệ thống các nhà văn hóa, hội trường và các bến nước trên địa bàn thị xã cơ bản đã được quan tâm đầu tư. Cơ sở vật chất ngày càng đầy đủ, đồng bộ. Phong trào xây dựng và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thể thao cơ sở đã được triển khai, từng bước đáp ứng được nhu cầu về sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa tinh thần, hoạt động thể dục thể thao cho nhân dân trên địa bàn.

     Một số nhà văn hóa, hội trường đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy được hiệu quả sử dụng. Việc xây dựng và hoạt động nhà văn hóa, hội trường đã tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc tại chỗ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; mở các lớp bồi dưỡng năng khiếu, hướng dẫn nghề; tổ chức hội họp, tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến khoa học - kỹ thuật; đóng góp tích cực vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cải thiện đời sống tinh thần, làm lành mạnh hóa môi trường văn hóa, góp phần đẩy mạnh Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở các thôn, buôn, tổ dân phố; tăng cường sự đoàn kết gắn bó cộng đồng và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

     Phòng Văn hóa- Thông tin thị xã, UBND các xã, phường được khảo sát đã thực hiện cơ bản tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong việc hướng dẫn, quản lý, sử dụng và phát huy chức năng của nhà văn hóa, hội trường và một số bến nước trên địa bàn thị xã.

Một số nhà văn hóa cộng đồng Buôn

     Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác quản lý, sử dụng các nhà văn hóa, hội trường và các bến nước trên địa bàn thị xã vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn như sau:

     Đối với việc quản lý, sử dụng các bến nước: Việc quản lý, xác định ranh giới, diện tích thực hiện chưa tốt, dẫn đến vẫn còn một số bến nước bị người dân lấn chiếm làm nương rẫy, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn. Việc đầu tư xây dựng các bến nước chưa có sự thống nhất giữa địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu thi công dẫn đến một số hạng mục công trình tại bến nước sau khi xây dựng xong không phù hợp, không được nhân dân sử dụng hoặc phải đập bỏ. Ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung tại các bến nước chưa cao, vẫn còn tình trạng vứt rác thải, bao bì nhựa nhiều tại các bến nước...

     Đối với việc quản lý, sử dụng các nhà văn hóa, hội trường: Một số nhà văn hóa, hội trường hoạt động chưa hiệu quả; vai trò, trách nhiệm của một số Ban chủ nhiệm chưa cao. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị còn ít và chưa đồng bộ. Một số nhà văn hóa, hội trường thiếu các trang thiết bị cơ bản, thiết yếu để phục vụ hoạt động; một số trang thiết bị qua quá trình sử dụng nhiều năm đến nay đã hư hỏng và không còn sử dụng được, việc mua sắm mới còn rất hạn chế. Một số hội trường xây dựng địa điểm chưa phù hợp, diện tích nhỏ hẹp, không có hàng rào bảo vệ xung quanh, cây xanh, nhà vệ sinh, điện thắp sáng, sân chưa được láng xi măng nên lầy khi mùa mưa đến... đã ảnh hưởng một phần đến việc thu hút người dân đến tham gia sinh hoạt.

     Công tác rà soát, thống kê các trang thiết bị của các nhà văn hóa, hội trường chưa được UBND các xã, phường quan tâm thực hiện thường xuyên. Công tác tuyên truyền, tập huấn chuyên môn, kiểm tra, hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng các nhà văn hóa, hội trường, các bến nước của phòng Văn hoá – Thông tin và UBND các xã, phường chưa được chú trọng thường xuyên, dẫn đến cấp cơ sở còn lúng túng trong việc triển khai hoạt động.

Một số bến nước trên địa bàn thị xã

     Tại các buổi làm việc với Đoàn khảo sát, các đơn vị được khảo sát đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị một số ý kiến liên quan đến việc thực hiện quản lý, sử dụng nhàvăn hóa, hội trường và các bến nước trên địa bàn.

     Trao đổi tại các buổi làm việc, ông Ngô Trung Hiếu – Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị được khảo sát trong việc tham mưu, quản lý, sử dụng các nhà văn hóa, hội trường và các bến nước trên địa bàn thị xã, đồng thời đề nghị các đơn vị được khảo sát khắc phục những hạn chế đoàn đã nêu. Đối với các kiến nghị của các đơn vị được khảo sát, Đoàn ghi nhận và sẽ kiến nghị đến cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Chu Thị Thùy Anh

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk