Thường trực HĐND thị xã tổ chức khảo sát tình hình hoạt động của Thường trực HĐND các xã, phường trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (22/08/2019, 16:05)

     Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-HĐND, ngày 30/7/2019 của Thường trực HĐND thị xã về việc thành lập đoàn khảo sát tình hình hoạt động của Thường trực HĐND các xã, phường trên địa bàn thị xã Buôn Hồ. Từ ngày 06/8/2019 đến ngày 14/8/2019 Thường trực HĐND thị xã do ông Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã, ông Y Nguyên Mlô – Phó Chủ tịch HĐND thị xã, ông Y Sem Ayun, Phó Chủ tịch HĐND thị xã và các thành viên đoàn khảo sát đã tiến hành khảo sát tại 12 xã, phường trên địa bàn thị xã.

     Qua khảo sát cho thấy, từ năm 2018 đến nay Thường trực HĐND các xã, phường đã thực hiện cơ bản tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định; đã triệu tập, tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ, bất thường của HĐND, nhiệm kỳ 2016-2021; việc ban hành các Nghị quyết tại kỳ họp tương đối đảm bảo, ngoài các nội dung thường kỳ HĐND xã, phường đã ban hành được các Nghị quyết chuyên đề về xây dựng đường giao thông theo cơ chế đặc thù thực hiện theo Nghị quyết 37/NQ-HĐND của HĐND thị xã; đã tổ chức thành công việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu... Thường trực HĐND các xã, phường đã chỉ đạo, hướng dẫn các Ban của HĐND triển khai thực hiện nhiệm vụ, duy trì hoạt động đảm bảo quy định; việc thẩm tra nhiều báo cáo trình tại kỳ họp của một số đơn vị đảm bảo và có tính phản biện cao.

     Thường trực HĐND các xã, phường đã thực hiện tốt việc đôn đốc, kiểm tra UBND và các cơ quan liên quan ở địa phương thực hiện các Nghị quyết của HĐND, nhất là thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết của HĐND đã đề ra từ đầu năm 2018 và 7 tháng đầu năm 2019; đã chủ động xây dựng lịch tiếp công dân và tổ chức cho đại biểu HĐND và Thường trực HĐND tiếp công dân theo quy định; thực hiện cơ bản tốt việc báo cáo về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND cùng cấp lên HĐND-UBND cấp trên trực tiếp; đã giữ mối liên hệ và phối hợp công tác chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN xã, phường trong các hoạt động liên quan và trong công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND.

     Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động của Thường trực HĐND các xã, phường vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn như: Một số Nghị quyết của HĐND xã, phường ban hành chưa đảm bảo về  kỹ thuật trình bày văn bản; một số xã, phường tại các kỳ họp HĐND vẫn thiếu một số báo cáo theo quy định tại Điều 59 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Thường trực HĐND một số xã, phường và các Ban HĐND chưa xây dựng chương trình giám sát năm 2019; việc xây dựng, xác định nội dung giám sát chuyên đề của HĐND chưa rõ ràng, còn nhầm lẫn; Một số báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã, phường còn sơ sài và thiếu tính phản biện; Thường trực HĐND một số xã, phường chưa tổ chức cho đại biểu HĐND xã, phường tiếp công dân theo quy định; việc gửi các văn bản sau kỳ họp đến Thường trực HĐND và UBND cấp trên theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 còn chậm và chưa đầy đủ.

     Tại các buổi làm việc với Đoàn khảo sát, các đơn vị được khảo sát đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị một số ý kiến liên quan đến tình hình hoạt động của các đơn vị.

     Trao đổi tại các buổi làm việc, trưởng đoàn khảo sát đã ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị được khảo sát trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề nghị các đơn vị được khảo sát khắc phục những hạn chế đoàn đã nêu trong thời gian tới.

Đoàn khảo sát làm việc tại phường Đạt Hiếu

Đoàn khảo sát làm việc tại xã Bình Thuận

Chu Thị Thùy Anh

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk