Thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2020 (28/08/2020, 08:55)

     Sáng ngày 27/8/2020, UBND thị xã Buôn Hồ đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Vinh Tơr – Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, đại diện Thường trực HĐND thị xã, lãnh đạo UBND thị xã, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thị xã, đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường. Đồng chí Phạm Phú Lộc - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thị xã đã chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Y Bình Niê Kdăm – Trưởng phòng Nội vụ thị xã – Phó Ban Chỉ đạo CCHC thị xã thông qua các báo cáo tại Hội nghị

     Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2020; báo cáo kết quả triển khai các giải pháp khắc phục những tiêu chí mất điểm chỉ số CCHC năm 2019, cải thiện chỉ số CCHC năm 2020.

     Trong 9 tháng đầu năm 2020, UBND thị xã tiếp tục triển khai đồng bộ 7 nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của UBND thị xã, các xã, phường được chú trọng, qua đó tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến tra cứu, làm thủ tục hành chính. Công tác thanh, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ được đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực CCHC. Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong 9 tháng đầu năm 2020, có 40 CBCCVC được cử đi đào tạo bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã đạt chuẩn chiếm 80,17%; công chức cấp xã đạt chuẩn chiếm 100%. Có 13 đơn vị hành chính và 60 đơn vị sự nghiệp đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công trong việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hoạt động đúng theo quy định.

     Gắn cải cách hành chính với hiện đại hóa nền hành chính, 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện, sử dụng hệ thống quản lý văn bản IDESK; 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng chữ ký số để phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng; trang thông tin điện tử thị xã tiếp tục hoạt động có hiệu quả với nhiều tin bài có chất lượng.

     Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Y Vinh Tơr – TUV, Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Y Vinh Tơr, TUV, Bí thư Thị ủy đề nghị UBND thị xã quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Phạm Phú Lộc – Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thị xã phát biểu kết luận tại Hội nghị

     Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Phú Lộc - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thị xã đánh giá cao một số kết quả đạt được trong công tác CCHC trong thời gian qua; đồng thời, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong những tháng còn lại của năm 2020. Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính, tăng chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; chủ động tổ chức triển khai các biện pháp khắc phục và cải thiện chỉ số CCHC năm 2020; tăng cường tuyên truyền người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ hành chính qua hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông iGate mức độ 3,4; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành công vụ. Đăng tải đầy đủ các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử thị xã.

Trần Khoa

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk