Thị xã Buôn Hồ: Hội nghị sơ kết tình hình tôn giáo và công tác QLNN về tôn giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (11/07/2019, 09:37)

     Ngày 05/7/2019, UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình tôn giáo và công tác Quản lý nhà nước (QLNN) về tôn giáo quý 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

     Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Tùng – TUV, phó Chủ tịch UBND thị xã – Chủ trì Hội nghị; ông Nguyễn Ngọc Duy – phó Trưởng Ban Dân vận Thị ủy; ông Y Sem Ajun - phó Chủ tịch HĐND thị xã, ông Lê Văn Không – phó trưởng Công an thị xã cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thị xã; Chủ tịch (phó Chủ tịch), công chức phụ trách công tác tôn giáo các xã, phường.

Quang cảnh Hội nghị

     Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2019 tình hình sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã cơ bản diễn ra bình thường, thuần túy; đại bộ phận chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng gia đình văn hoá ở khu dân cư, “sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương...

     Công tác QLNN về tín ngưỡng tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào ổn định; các sinh hoạt lễ nghi tại các cơ sở tôn giáo diễn ra theo đúng nội dung đã đăng ký, đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Khắc Quang – phó trưởng phòng Nội vụ thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác QLNN về tôn giáo 6 tháng đầu năm 2019

     Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm, chú trọng đến công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo chưa được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Công tác thông tin báo cáo ở một số xã, phường chưa thực hiện kịp thời; cán bộ làm công tác tôn giáo còn kiêm nhiệm nhiều việc; chưa thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở tôn giáo thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nên chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giải quyết các nhu cầu về tôn giáo ở một số địa phương chưa cao....

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất tập trung vào một số nội dung, như: tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề mới phát sinh về tôn giáo; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác QLNN về tôn giáo, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục hướng dẫn các xã, phường, các cơ sở tôn giáo thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ và theo Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo được Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31 tháng 01 năm 2018 cũng như Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được UBND tỉnh Đăk Lăk ban hành theo Quyết định 838/QĐ-UBND ngày  24/4/2018...

Ông Nguyễn Thanh Tùng – TUV, phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu kết luận Hội nghị

     ​Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng – TUV, phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: các phòng, ban, đơn vị thị xã và UBND các xã, phường cần phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát, bảo đảm trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã, nhất là tại các cơ sở tôn giáo; chủ động phối hợp, kịp thời tham mưu UBND thị xã giải quyết các nhu cầu của các cơ sở tôn giáo cũng như bà con giáo dân; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2019...

Hoàng Văn Tuấn

Các tin khác
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 77

Tất cả: 10389639

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk