Thị ủy Buôn Hồ tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy Đăk Lăk (04/04/2019, 15:16)

 Thực hiện Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 03/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đăk Lăk và kế hoạch của Ban thường vụ Thị ủy Buôn Hồ về “Tổ chức học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương”. Chiều ngày 27/02/2019 tại Hội trường trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết, kết luận và kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thị xã. Tham dự hội nghị có đồng chí Y Vinh Tơr, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XV, Báo cáo viên Thị ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy, ủy viên UBKT Thị ủy, trưởng (phó) các phòng, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể thị xã, bí thư (phó bí thư) các TCCS Đảng, chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường.

Đại biểu tham dự hội nghị

     Tại Hội nghị, đại biểu đã được học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2028 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kế hoạch số 87-HK/TU ngày 24/12/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCHTW Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ“; Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương khóa XII “Về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới…và một số Nghị quyết quan trọng khác.

Đồng chí Y Vinh Tơr, TUV, Bí thư Thị ủy khai mạc, bế mạc và trực tiếp truyền đạt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn văn Út, UVTV, Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy quán triệt Nghị quyết

     Phát biểu khai mạc và kết luận hội nghị, đồng chí Y Vinh Tơr - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, tiếp thu các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy; đồng chí yêu cầu lãnh đạo các đơn vị sau khi được tiếp thu các nội dung tại hội nghị, nhanh chóng tổ chức phổ biến, quán triệt truyên truyền tại địa phương, đơn vị; đồng thời xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị mình.

Đồng chí H BLá MLô, phó Bí thư Thị ủy phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Y Vinh Tơr, TUV, Bí thư Thị ủy tặng hoa chúc mừng đ/c Ngô Trung Việt, phó Bí thư Thị ủy được nghỉ hưu theo quy định

     Cũng tại hội nghị này , đồng chí Y Vinh Tơr, TUV, Bí thư Thị ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Thị ủy đối với đồng chí H BLá Mlô kể từ ngày 01/3/2019. Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND cũng đã tặng hoa chúc mừng và chia tay với đồng chí Ngô Trung Việt, phó Bí thư Thường trực Thị ủy được nghỉ hưu theo chế độ quy định.

 

Ngô Trung Việt

Các tin khác
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 838

Tất cả: 10924581

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk