Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững. (18/09/2020, 10:22)

     Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND, ngày 10/7/2020 của UBND thị xã Buôn Hồ; ngày 14/9/2020 phòng Lao động thương binh và xã hội thị xã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững tại xã Ea Drông cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo và 21 thôn, buôn gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn buôn, trưởng Ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ. Tham dự buổi tập huấn có ông Trần Hậu Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, bà H’ Blỗn Niê Kriêng - Chủ tịch UBND xã.

     Với mục đích nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cán bộ thôn buôn trong quá trình tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát đánh giá hiệu quả việc triển khai; kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; cập nhật các thông tin liên quan, phân tích đánh giá việc thực hiện; xác định mức độ đạt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể so với kế hoạch đề ra; tìm ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để đưa ra giải pháp phù hợp trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững.

Các đại biểu về tham dự lớp tập huấn

     Lớp tập huấn đã triển khai các nội dung :

     - Quyết định số 1722/QĐ-TTg, ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

     - Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

     - Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND, ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Đăk Lăk về Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

     - Quyết định số 1061/QĐ-UBND, ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh Đăk Lăk  ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

     - Quyết định số 2789/QĐ-UBND, ngày 04/5/2017 của UBND thị xã Buôn Hồ về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

     - Một số chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

     Lớp tập huấn cũng dành thời gian cho các thôn, buôn trao đổi những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững như: việc đầu tư chính sách cho hộ nghèo, thôn buôn khó khăn, việc tham gia đối ứng trong hỗ trợ nguồn vốn chăn nuôi, vấn đề giao thông nông thôn, vay vốn ngân hàng chính sách và chính sách giảm nghèo bền vững …

Trao đổi của các thôn, buôn tại lớp tập huấn

     Các kiến nghị của các thôn, buôn được phòng Lao động Thương binh xã hội thị xã tiếp thu và giải đáp cặn kẽ, những kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND thị xã sẽ được ghi nhận và đề xuất nhằm tìm ra giải pháp tối ưu trong triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Ea Drông và toàn thị xã . 

     Hiện nay theo kết quả đánh giá về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới năm 2020, kết quả rà soát hộ nghèo trên địa bàn xã Ea Drông hiện còn 6,5 %, giảm 2% so với năm 2019.

Lê Bá Hiếu

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk