Tập huấn công tác Bình đẳng giới cho đại biểu HĐND xã, phường năm 2019 (30/09/2019, 09:14)

     Thực hiện Kế hoạch số 1913/KH-BVSTB, ngày 17/9/2019 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Đăk Lăk về tập huấn nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ dân cử cấp xã của thị xã Buôn Hồ và huyện Cư Kuin năm 2019.

     Trong hai ngày 25 và 26/9/2019, Sở Lao động Thương binh và Xã hội - cơ quan Thường trực của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND các xã, phường.

     Về dự khai mạc Hội nghị tập huấn có ông Nguyễn Duy Tuyết - Trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh và các Báo cáo viên của Sở .

Ông Nguyễn Duy Tuyết - Trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh khai mạc lớp tập huấn

     Với mục đích nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, tại hội nghị tập huấn quán triệt các nội dung :

     - Triển khai các văn bản pháp luật về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ;

     - Cơ sở pháp lý về lồng ghép giới;

     - Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến BĐG nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ về BĐG trên các lĩnh vực chính trị, giáo dục - đào tạo, lao động - việc làm…

     - Phòng, ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Các đại biểu HĐND các xã, phường tham gia tập huấn

     Về tham dự tập huấn có 375 đại biểu HĐND các xã, phường, ông Nguyễn Duy Tuyết - Trưởng phòng trẻ em và Bình đẳng giới và ông Nguyễn Văn Nam - Phó chánh Văn phòng thuộc sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh trình bày các chuyên đề :

     - Luật Bình đẳng giới được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006.

     - Nghị định số 55/2009/NĐ-CP, ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về bình đẳng giới.

     - Quyết định số 1464/QĐ-TTg, ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030".

     - Kế hoạch số 146/KH-UBND, ngày 07/1/2019 của UBND tỉnh Đăk Lăk triển khai Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030".

     - Chuyên đề chính sách, pháp luật về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới .

Lê Bá Hiếu

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk