Sơ kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách thị xã và đánh giá tình hình triển khai các nguồn vốn tín dụng ưu đãi 6 tháng đầu năm 2019 (19/07/2019, 16:41)

     Chiều ngày 17/7/2019 Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng CSXH thị xã và tình hình triển khai thực hiện các nguồn vốn tín dụng ưu đãi 6 tháng đầu năm 2019. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng CSXH thị xã – chủ trì hội nghị.

Ông Hà Quốc Dũng, Giám đốc PGD Ngân hàng chính sách xã hội thị xã trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm

     6 tháng đầu năm 2019, công tác triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đã được thực hiện có hiệu quả, các chương trình cho vay ưu đãi đã tạo điều kiện cho 1.444 hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư, sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh; các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập.Tổng nguồn vốn được giao tăng 3.219 triệu so với cuối năm 2018; tổng dư nợ các chương trình tín dụng 224.187 triệu đồng, tăng 9.935 triệu so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 4,64%. Chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng lên, nợ quá hạn giảm 0,01% so với cuối năm 2018. Công tác kiểm tra giám sát của Ban Đại diện Hội đồng quản trị và các tổ chức chính trị - xã hội đã được quan tâm thực hiện, chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng cao đã góp phần ngăn chặn những sai sót, vi phạm có thể xảy ra. Công tác tuyên truyền tín dụng chính sách thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đã được quan tâm thực hiện.

Ông Nguyễn Thanh Tùng – PCT UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

     Phát biểu kết luận tại hội nghị Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã – trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng CSXH thị xã đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH thị xã trong 6 tháng đầu năm và yêu cầu phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng CSXH thị xã, các đơn vị liên quan trong những tháng cuối năm 2019 cần tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch tín dụng được giao; phấn đấu tăng số xã, phường không có nợ quá hạn; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện thị xã, của các Hội đoàn thể các cấp nhận ủy thác nhằm đảm bảo nguồn vốn vay đúng đối tượng, qua đó góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương; tiếp tục tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Chu Thị Thùy Anh

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk