Nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội (10/09/2019, 14:35)

     Ngân hàng chính sách xã hội thực sự là bạn đồng hành cùng với những hộ nghèo, cận nghèo, hộ còn khó khăn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững, việc tiếp cận với các nguồn vốn vay đã thực sự hỗ trợ cho người nghèo có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

     Trong những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Buôn Hồ đã có nhiều cố gắng trong việc giải ngân các nguồn vốn vay cho các tổ tiết kiệm và vay vốn (tổ TK &VV), tính đến hết tháng 7/2019 đã giải ngân 226.497 triệu đồng với số người vay 6.885 hộ từ 13 chương trình tín dụng. Toàn thị xã hiện nay có 168 tổ TK&VV do 4 hội đoàn thể nhận ủy thác là Hội LHPN với 63 tổ, Hội Nông dân 61 tổ, Đoàn thanh niên 23 tổ và Hội Cựu chiến binh 21 tổ ; theo đánh giá của các Hội đoàn thể trong 8 tháng đầu năm 2019 có 149 tổ đạt loại tốt (tỷ lệ 88,7%), 18 tổ đạt loại khá (tỷ lệ 10,7%), 01 tổ trung bình (tỷ lệ 0,6%) với nợ xấu chiếm tỷ lệ 0,1%, nợ quá hạn 0,05%, nợ khoanh 0,05%.

 

     Một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đó là nâng cao thực chất hiệu quả của tổ TK&VV vì đây là yếu tố chính trong thực hiện giải ngân các nguồn vốn, vì vậy cần nghiên cứu thực hiện đồng bộ các giải pháp sau :

     Một là : Rà soát và điều chỉnh lại các tổ TK&VV cho phù hợp với từng địa phương, từng đoàn thể, sát nhập và điều chỉnh tổ trưởng tổ TK&VV thực chất năng động và hiệu quả, phát huy vai trò của tổ TK&VV trong mọi hoạt động của giải ngân.

     Hai là : Thực hiện tính dân chủ và thực chất trong bình xét hộ vay vốn, đúng người, đúng đối tượng, tránh hình thức, phụ thuộc vào tổ trưởng; duy trì chế độ họp bình xét công khai, chế độ họp hàng tháng, minh bạch mọi việc trong sinh hoạt tổ.

     Ba là : Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các tổ TK&VV về công tác tư vấn, bình xét, quản lý hoạt động của tổ, cập nhật những thông tin về tín dụng và các chính sách mới, kỹ năng về tư vấn và tuyên truyền, kỹ năng kiểm tra, giám sát.

     Bốn là : Nâng cao thực chất công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ TK&VV thông qua các Hội đoàn thể, nghiên cứu lại các biểu mẫu đánh giá để đánh giá thực chất về định lượng và định tính trong hoạt động của tổ TK&VV nhất là trong việc tuyên truyền, tư vấn , bình xét, quản lý và thu hồi vốn vay ...

     Năm là : Phát huy tính tích cực của tổ TK&VV trong khâu tuyên truyền, hướng dẫn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, vai trò tương hỗ của tổ VV&TK đối với người vay nhất là hỗ trợ và kiểm soát việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, cách thức trả lãi, trả vốn và dự liệu những nợ xấu có thể xảy ra do những điều kiện bất khả kháng. Tích cực phối hợp trong việc xử lý nợ xấu, nợ quá hạn, tạo điều kiện cho các đối tượng có nhu cầu được tiếp cận với các chương trình vay vốn từ Ngân hàng CSXH.

     Thiết nghĩ với những giải pháp như vậy phần nào nâng cao thực chất và việc hiệu quả các tổ TK&VV trong việc sử dụng các nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã góp phần trong việc thực hiện giảm nghèo bền vững hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Thị ủy, HĐND thị xã giai đoạn 2015-2020.

Lê Bá Hiếu

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk