Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/5/2005 – 19/5/2020) (25/08/2020, 08:58)

     Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời gắn với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, trong những ngày tháng lịch sử ấy, các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đã thực hiện chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

     Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội. Ngay sau khi giành chính quyền, ở Bắc Bộ đã đập Sở Liêm phóng và Sở Cảnh sát. Các tỉnh Bắc Bộ nơi nào giành được chính quyền đều thành lập Ty Liêm phóng và Ty Cảnh sát. Ở Trung Bộ ta lập Sở Trinh sát, hầu hết các tỉnh thuộc Trung Bộ đều thành lập Ty Trinh sát. Ở Nghệ An và Hà Tĩnh lập Công an Cục. Tại thành phố Sài Gòn – Chợ Lớn, cùng với việc ra mắt ủy ban hành chánh, ta lập Quốc gia tự vệ cuộc Nam Bộ, trực tiếp phụ trách địa bàn Sài Gòn – Chợ Lớn. 

Đội Tự vệ đỏ – Tiền thân của lực lượng Công an nhân dân

     Lực lượng Liêm phóng Bắc Bộ, Trinh sát Trung Bộ, Quốc gia tự vệ cuộc Nam Bộ đã cùng với các lực lượng vũ trang khác bắt và trấn áp những tên cầm đầu các đảng phái phản động, những tên quan lại, tay sai của Pháp và phát xít Nhật có nhiều tội ác, kịp thời thu giữ, bảo quản hồ sơ tài liệu. Cùng với những hoạt động trấn áp bọn phản cách mạng, lực lượng Liêm phóng Bắc Bộ và tự vệ chiến đấu, công nhân cứu quốc, thanh niên cứu quốc đã bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Chính phủ lâm thời từ căn cứ về Hà Nội.

     Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), hơn 50 vạn người đã dự lễ mít tinh mừng độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhiều địa phương trong cả nước cũng tổ chức mít tinh chào mừng ngày Quốc khánh 2-9. Lực lượng Liêm phóng, Cảnh sát, Trinh sát, Quốc gia tự vệ cuộc đã bảo vệ an toàn các cuộc mít tinh. 

Ngày 2-9 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

     Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng, lực lượng Công an nhân dân đã nhanh chóng củng cố, kiện toàn về tổ chức; đẩy mạnh cuộc đấu tranh trấn áp phản cách mạnh, bóc gỡ nhiều tổ chức phản động, bảo vệ Đảng, chính quyền và thành quả cách mạng. Đặc biệt, ngày 12/7/1946, Nha Công an Trung ương đã khám phá vụ án phản cách mạng ở Số 7, phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều), Hà Nội; phối hợp với các lực lượng vũ trang và nhân dân đồng loạt tấn công, bóc gỡ 40 trụ sở Quốc dân Đảng, bắt trên 100 tên phản động, đập tan âm mưu đảo chính, lật đổ chính quyền cách mạng của thực dân Pháp và bọn phản động.

     Trước tình hình, nhiệm vụ và yêu cầu mới của cách mạng, cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự xã hội ở cả hai miền diễn ra ngày càng gay go, phức tạp, quyết liệt, đòi hỏi lực lượng Công an phải nhanh chóng chuyển hướng tổ chức và hoạt động để đáp ứng với cuộc đấu tranh ở mỗi miền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 20/7/1962 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCL công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

     Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới với những thuận lợi và thách thức mới. Cả nước hòa bình, độc lập, thống nhất, cùng thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, được Nhân dân giúp đỡ, lực lượng an ninh đã khẩn trương truy quét tàn quân địch, trấn áp bọn phá hoại. Trong năm 1975, ta đã bắt giữ 30.409 đối tượng lẩn trốn, trong đó có 4 nhân viên CIA, 667 nhân viên Phủ đặc ủy Trung ương tình báo, 4.545 cảnh sát đặc biệt, 1.209 tướng, tá ngụy, 1.179 tên ngụy quyền cao cấp và cầm đầu đảng phái phản động, 86 tuyên úy Thiên Chúa giáo, 50 tuyên úy Phật giáo, 18 tuyên úy Tin Lành.

     Trong những năm đầu phát triển kinh tế thị trường, tình hình trật tự, an toàn xã hội nước ta diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng. Tội phạm xảy ra trên nhiều lĩnh vực, gia tăng ở hầu hết các địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, khu vực biên giới, tuyến giao thông quan trọng, gây thiệt hại về tài sản và gây tâm lý lo lắng trong Nhân dân. Trước tình hình đó, ngày 31/7/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết sô 09/1998/NQ-CP “về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới” và Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đồng loạt tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm với những hình thức thích hợp, đẩy mạnh vận động quần chúng tham gia, triệt phá được nhiều băng, nhóm tội phạm hình sự, triệt phá nhiều vụ bắt cóc tống tiền như: Vụ giải thoát con tin Nguyễn Văn Thắng 12 tuổi thoát khỏi tên tội phạm nguy hiểm Đinh Văn Huân tại Mê Linh, Vĩnh Phúc ngày 15/4/2001; triệt phá băng nhóm “xã hội đen” do Trương Văn Cam (tức Năm Cam) cầm đầu vào tháng 12/2001…

Lực lượng Công an liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm buôn ma túy xuyên quốc gia

     Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhiều cán bọ, chiến sỹ Công an đã thể hiện tinh thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo, gan dạ, dũng cảm, nhiềm đồng chí đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, kiên quyết tấn công đến cùng bọn tội phạm.

     Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật CAND, trong đó quy định: “Ngày 19 tháng 8 hằng năm là Ngày truyền thống của CAND và là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Điều 11, Chương I, Luật CAND). 

Công an nhân dân

     Trong 15 năm qua, Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc từng bước đi vào cuộc sống, tổ chức hướng về cơ sở, góp phần động viên các tầng lớp nhân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Các hoạt động tiến tới Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức thường xuyên, liên tục gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. 

Công an thị xã Buôn Hồ trao tặng Giấy khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

     Công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được cấp ủy, chính quyền, công an các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ trên mọi mặt. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nâng cao “sức đề kháng” trước các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc,chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó, nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an và các cơ quan chức năng hàng triệu nguồn tin có giá trị, giúp phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ phạm tội, nhất là các vụ án tham nhũng, các vụ án về tội phạm ma túy, mua bán người, điển hình như các vụ cướp tiệm vàng ở Phố Sàn, Lục Ngạn (Bắc Giang) năm 2011; vụ bắt cóc cháu bé ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2011; vụ “Tàng Kengnam” mua bán 2.000 bánh hê-rô-in cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp; gần đây nhất là các vụ án giết người dã man ở Bình Phước, Nghệ An, Yên Bái và nhiều vụ án khác. Có thể thấy Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã và đang thể hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, trong đó Công an nhân dân là nòng cốt, cùng với sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần củng cố hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ giữa Nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở.

     Việc xác định ngày 19/8 là Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử chói lọi đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của một trong những lực lượng vũ trang cách mạng nòng cốt, quan trọng của Đảng, Nhà nước, đảm bảo sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Việc xác định ngày 19/8 là Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân cũng đã khẳng định vai trò to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong suốt 75 năm qua và mãi về sau; thể hiện sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ghi nhận vai trò của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

     Trải qua 75 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt đã phá tan mọi âm mưu đen tối của các thế lực thù địch trong và ngoài nước nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa tại nước ta. Những thành tích, chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân đã khẳng định được vai trò của lực lượng Công an nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định được vị trí của lực lượng Công an nhân dân đối với Đảng, với Tổ quốc và với Nhân dân.

Công an thị xã Buôn Hồ ra quân tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã

     Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, vượt qua gian khổ cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng công an nhân dân, để qua đó góp phần tăng cường, củng cố vững chắc niềm tin, lòng trung thành tuyệt đối của lực lượng công an nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Từ nhận thức đến hành động, mỗi cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân không ngừng phát huy giá trị truyền thống cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, ra sức thi đua, phấn đấu, nỗ lực trong học tập, công tác, chiến đấu và rèn luyện nhân cách đạo đức, xứng đáng là lực lượng vũ trang nhân dân. Những hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao cảnh giác, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị và trình độ nghiệp vụ, không ngại gian khổ, vượt qua khó khăn, trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây cũng là dịp để các cấp, ngành, đoàn thể, Nhân dân nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ An ninh Tổ quốc; dịp thể hiện sự đồng sức, đồng lòng của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, tầng lớp nhân dân cùng chung tay với lực lượng Công an nhân dân triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. 

Công an thị xã Buôn Hồ đồng hành cùng các đơn vị địa phương chung tay phòng chống dịch COVID-19

     Phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, Công an thị xã Buôn Hồ đã có những bước phát triển mạnh mẽ, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và đạt được những kết quả quan trọng. Từ năm 2010 đến nay tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự xã hội như điều tra làm rõ 634 vụ phạm tội về TTXH xảy ra trên địa bàn; triển khai xây dựng được 03 mô hình điểm tại 03 xã, phường về “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”. Phối hợp với cơ quan chính quyền địa phương tổ chức các buổi phát động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với hơn 9.800 lượt người dân tham gia, qua đó vận động người dân tự nguyện giao nộp 21 khẩu súng hơi cồn, 06 khẩu súng thể thao, 14 súng quân dụng, 29 súng tự chế, 2 khẩu súng AK, 14 quả lựu đạn và nhiều vũ khí, công cụ thô sơ khác. Tổ chức cho 121 cơ sở kinh doanh ký cam kết không mua bán các loại phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật liệu nổ, CCHT, pháo nổ.  Tổ chức 11 đợt về cơ sở hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ CMND, hộ khẩu cho quần chúng nhân dân tại các xã, trường THPT trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp với Đài TT - TH thị xã đưa tin tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho hơn 77 nghìn lượt người dân; triển khai có hiệu quả các kế hoạch cao điểm đảm bảo TTATGT trong các dịp lễ, Tết…, tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện và lập biên bản 58.859 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xử phạt 55.887 trường hợp, thu nộp ngân sách hơn 23 tỷ đông. Kết quả trên đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, số vụ tai nạn giao thông được kiềm giảm liên tục từ năm 2010 đến nay.  Đặc biệt, trong giai đoạn 2018 – 2020, Công an thị xã đã tích cực phối hợp rà soát, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị các phương án, điều kiện bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đến nay 5/5 xã đã được bố trí Công an chính quy theo Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 30/5/2019 của Tỉnh ủy về “xây dựng lực lượng Công an xã chính quy”. Lực lượng Công an xã chính quy đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Với những kết quả đó, Công an thị xã đã được các cấp ủy, lãnh đạo các cấp ghi nhận và trao nhiều bằng khen, giấy khen như 574 lượt cá nhân và 109 lượt tập thể được các cấp khen thưởng, nhiều năm liền Công an thị xã đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và “Đơn vị tiên tiến”, có 02 năm được Bộ Công an tặng cờ thi đua và được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3.

     Để có một môi trường ổn định về an ninh trật tự phục vụ hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã Buôn Hồ, Công an thị xã đã chủ động triển khai nhiều biện pháp công tác trong nắm tình hình, xử lý các vụ việc về an ninh trật tự ngay tại cơ sở; tích cực tham mưu giải quyết các vụ việc liên quan đến hoạt động chống phá của các thế lực thù địch… Với phương châm gần dân, trọng dân, dù ở vị trí nào, cán bộ chiến sĩ Công an thị xã cũng luôn sâu sát cơ sở, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và xây dựng thế trận An ninh nhân dân vững chắc.

Công an thị xã Buôn Hồ gắn bó với nhân dân, gần dân, ra sức giúp đỡ nhân dân

     Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để lực lượng Công an Đắk Lắk nói chung, Công an thị xã Buôn Hồ nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam. Với khẩu hiệu hành động “sâu sát cơ sở, chủ động, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả”, cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã sẽ tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm là lực lượng vũ trang nhân dân, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, không ngừng đẩy mạnh siết chặt đội ngũ, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. 

Thúy Hằng - Thu Thảo (CATX)

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk