Kiểm tra của Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Buôn Hồ đối với việc vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội tại xã Ea Siên (24/08/2020, 08:45)

     Thực hiện Chương trình số 10/NHCSXH-BĐD, ngày 12/02/2020 của Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Buôn Hồ về việc kiểm tra giám sát năm 2020; ngày 21/8/2020 Đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội đã tiến hành kiểm tra việc vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội tại xã Ea Siên.

     Sau khi khảo sát thực tế việc vay vốn và sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội tại các hộ dân, làm việc trực tiếp với các tổ tiết kiệm và vay vốn, các đơn vị ủy thác, trao đổi với Đảng ủy, chính quyền địa phương về những vấn đề triển khai, tồn tại và những kiến nghị của các tổ vay vốn và tiết kiệm, đại điện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội đã ghi nhận và đề xuất một số nội dung sau :

Các hộ dân vay vốn để chăn nuôi và phát triển sản xuất

     Xã Ea Siên với dân số 7.167 người và 1.420 hộ trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 87%, là một xã thuần nông với 65 hộ nghèo, 120 hộ cận nghèo và 53 hộ thoát nghèo; trong những năm qua việc vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội đã góp phần trong việc xóa đói giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Hiện nay xã Ea Siên đang triển khai các chương trình ưu đãi tín dụng như: cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, cho vay học sinh sinh viên, giải quyết việc làm, vay hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167 (nay là Quyết định 33) cho đồng bào dân tộc thiểu số vay theo Quyết định 755, vay nước sạch vệ sinh môi trường với dư nợ đến tháng 8/2020 là 15.312.870.000đ cho 531 hộ vay. Số nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,18%. Có 4 đoàn thể tham gia công tác ủy thác cho vay với 13 tổ, tính đến tháng 8/2020 có 13/13 tổ được đánh giá xếp loại trong đó có 10 tổ xếp loại tốt, 03 tổ xếp loại khá, không có tổ xếp loại trung bình hoặc yếu. Các tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên duy trì sinh hoạt tổ, làm tốt công tác bình xét cho vay, vận động tổ viên trả lãi, trả nợ vay đúng quy định ngoài ra thực hiện tốt việc vận động tiền tiết kiệm của tổ viên. Các đơn vị ủy thác tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại tổ và trực tiếp kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay của các hộ dân, làm tốt công tác giao ban, trực tiếp tham gia các phiên giao dịch của Ngân hàng chính sách xã hội tại xã định kỳ hàng tháng.

Từ nguồn vốn vay NHCS hộ gia đình tích lũy được tiền và được sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận TQVN xã xây dựng nhà Đại đoàn kết vươn lên thoát nghèo

     Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần quan tâm chỉ đạo thực hiện đó là: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các quy định khi vay vốn, các thủ tục, việc sử dụng nguồn vốn và chính sách hỗ trợ có liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn, việc huy động tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại điểm giao dịch xã; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là vai trò của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, duy trì tốt chế độ hội họp, giao ban để kịp thời giải quyết các tồn tại vướng mắc trong việc giải ngân cũng như giải quyết nợ đọng, hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ tiết kiệm và vay vốn.

     Việc tập trung hiện nay là giải quyết nợ lãi tồn đọng còn cao, tích cực phối hợp giữa UBND xã với Ngân hàng chính sách xã hội trong việc giải quyết các trường hợp người vay chết hoặc đi khỏi địa phương và các vấn đề tồn đọng trong công tác tín dụng. Phát huy vai trò lãnh chỉ đạo của Đảng ủy bằng việc cụ thể hóa Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; việc triển khai hiệu quả Quyết định số 401/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 40-CT-TW của Ban Bí thư.

Lê Bá Hiếu

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk