Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2019 tại thị xã Buôn Hồ. (05/08/2019, 15:33)

     Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 09/7/2019 của UBND thị xã Buôn Hồ về chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2019, sáng ngày 03/8/2019 UBND thị xã Buôn Hồ phối hợp với Phân viện Học viện hành chính quốc gia khu vực Tây nguyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2019 nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quản lý trên địa bàn thị xã phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý, đáp ứng tốt yêu cầu công việc của cá nhân và đơn vị, góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch công việc chung của thị xã Buôn Hồ.

     Đến dự Lễ Khai giảng, về phía thị xã Buôn Hồ có đồng chí Phạm Phú Lộc – Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Lê Thị Ngọc Phượng – Phó Trưởng phòng Nội vụ thị xã. Về phía Phân viện Học viện hành chính quốc gia khu vực Tây nguyên có Tiến sĩ Lê Văn Từ - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Bồi dưỡng, Phân viện Học viện hành chính quốc gia khu vực Tây nguyên cùng các cán bộ, giảng viên và các học viên tham gia lớp học.

     Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2019 tại thị xã Buôn Hồ có 55 học viên, gồm các đồng chí là Trưởng, Phó phòng và tương đương tại các phòng, ban, đơn vị của thị xã và các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã. Khóa học sẽ diễn ra trong thời gian 06 tuần, bắt đầu từ ngày 03/8/2019 với 10 chuyên đề gồm: Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác; Báo cáo thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về quản lý, lãnh đạo của cấp phòng; Kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp phòng; Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng; Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng; Phân cấp quản lý trong lĩnh vực kinh tế - tài chính; Phân cấp quản lý trong lĩnh vực văn hóa – xã hội; Kiến thức kỹ năng quản lý của lãnh đạo cấp phòng.

     Tham gia lớp học, các học viên sẽ được cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của công việc theo yêu cầu của Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; để đảm bảo đủ điều kiện giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và nâng cao hiệu quả công tác điều hành.

Đ/c Phạm Phú Lộc – PBT Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại lễ khai giảng

     Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Phú Lộc – Chủ tịch UBND thị xã khẳng định tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Hi vọng chương trình bồi dưỡng này sẽ góp phần giúp cho các học viên hiểu rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu cần có với công chức, viên chức giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; đồng thời đồng chí cũng đề nghị các học viên sắp xếp công việc cơ quan, gia đình tham dự đầy đủ theo lịch của lớp học, chấp hành tốt nội quy lớp học, nghiêm túc tiếp thu kiến thức để vận dụng vào thực thi nhiệm vụ, vào công tác đạt kết quả cao.

Nguyễn Thị Dung

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk