Kết quả hơn 4 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (03/04/2019, 14:25)

Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg, Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020; Quyết định 2406/QĐ-UBND, ngày 15/9/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020; Thị ủy Buôn Hồ ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 26/4/2011 về xây dựng nông thôn mới thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 28/12/2012 về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2013 và những năm tiếp theo, theo đó đến hết năm 2015 thì 02 xã điểm của thị xã là xã Cư Bao và xã Ea Blang phải cơ bản hoàn thành xã nông thôn mới, 03 xã còn lại phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới trước năm 2020.

 

Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa tại xã Ea Siên

     Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị xã hội, cần có sự huy động của toàn dân cùng tham gia. Tuy nhiên, bước đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn gặp không ít khó khăn, việc thực hiện một số tiêu chí còn đang lúng túng, khó thực hiện, đòi hỏi phải có nhiều thời gian và sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của các ngành cấp trên cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ, nhân dân thị xã Buôn Hồ đã khắc phục những khó khăn, tập trung thực hiện các Nghị quyết của thị xã đề ra và đã đạt nhiều thành quả quan trọng, làm thay đổi bộ mặt khu vực nông thôn của thị xã trên tất cả các lĩnh vực, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, hệ thống giao thông Trung tâm xã, liên xã được nhựa hóa - bê tông hóa, mạng lưới điện, nước, bưu chính, viễn thông ngày càng hoàn chỉnh, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh ngày càng tăng, môi trường ở nông thôn ngày càng đảm bảo. Kinh tế khu vực nông thôn tăng trưởng khá, chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Cụ thể qua hơn 04 năm thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, địa phương đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để chỉ đạo thực hiện chương trình và huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Cụ thể với tổng kinh phí thực hiện chương trình là 185.273,01 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 7.696,50 triệu đồng, ngân sách tỉnh 17.713,24 triệu đồng, ngân sách thị xã 15.318,24 triệu đồng, ngân sách xã 4.208,21 triệu đồng, vốn lồng ghép 121.223,64 triệu đồng, doanh nghiệp 6.888,44 triệu đồng, huy động cộng đồng dân cư 12.243,73 triệu đồng để thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, riêng quý I năm 2015 trên địa bàn thị xã đã huy động nhân dân làm đường giao thông thôn và nạo vét công trình thủy lợi… với tổng kinh phí 806,14 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh 120 triệu đồng, ngân sách thị xã 576 triệu đồng, ngân sách xã 13,2 triệu đồng, doanh nghiệp 52,94 triệu đồng, nhân dân đóng góp 60 triệu đồng (Bao gồm tiền mặt và ngày công lao động) qua đó nâng số tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Cụ thể: xã Ea Drông từ khi bắt đầu triển khai thực hiện chỉ đạt 02 tiêu chí đến nay đạt 8/19 tiêu chí, xã Ea Siên từ 04 tiêu chí đến nay đạt 11/19 tiêu chí, xã Bình Thuận từ 03 tiêu chí đến nay đạt 11/19 tiêu chí; xã Ea Blang từ 06 tiêu chí đến nay đạt 16/19 tiêu chí và xã Cư Bao từ 05 tiêu chí đến nay đạt 16/19 tiêu chí.

     Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm các cấp, các ngành của thị xã, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ thị xã đến các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, nỗ lực phấn đấu, tập trung chỉ đạo, lồng ghép mọi nguồn lực để đến cuối năm 2015 hai xã điểm của thị xã là xã Cư Bao và xã Ea Blang hoàn thành xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, 03 xã còn lại (Ea Drông, Ea Siên, Bình Thuận) phấn đấu mỗi năm thực hiện đạt từ 3 tiêu chí trở lên để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nguyễn Quốc Cường

THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 100

Tất cả: 10548257

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk