HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ TÁM KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021 (15/07/2019, 14:46)

     Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 28/12/2018 của HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019. Sáng ngày 12/7/2019 HĐND thị xã đã khai mạc kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thị xã gồm: Ông Y Vinh Tơr – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Bà H Blă Mlô – Phó Bí thư Thị ủy; ông Ngô Trung Hiếu – UVBTV, Chủ tịch HĐND thị xã; 32/33 đại biểu HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy và các phòng, ban, đơn vị thị xã, lãnh đạo HĐND-UBND các xã, phường.

Quang cảnh kỳ họp

     Tại kỳ họp này, HĐND thị xã Buôn Hồ đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; bàn và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra.

     6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.186,2 tỷ đồng, đạt 39,40% so với kế hoạch năm 2019, tăng 13,29% so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến ngày 30/6/2017 đạt 64.127 triệu đồng, đạt 55,38% dự toán tỉnh giao; đạt 54,44% dự toán HĐND thị xã giao và tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước.  Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, chính sách xã hội được quan tâm triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả; đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước; công tác cải cách hành chính được chú trọng từng bước đi vào nề nếp; việc chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công và đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời. Công tác xây dựng nông thôn mới đã được tập trung thực hiện có nhiều chuyển biến, đã tổ chức lễ công bố 02 xã Bình Thuận và Ea Siên đạt chuẩn nông thôn mới. Đã tổ chức thành công Đại hội DTTS thị xã, hội nghị giới thiệu các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, quốc phòng an ninh được đảm bảo.

     Tại kỳ họp này, HĐND thị xã Buôn Hồ đã xem xét 8 báo cáo của UBND thị xã như: báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã; báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND thị xã về phát triển KTXH, đảm bảo QPAN; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã... ; các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND thị xã. Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân thị xã và Tòa án nhân dân thị xã và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Nghe thông báo của Ủy ban MTTQVN thị xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019.

     Các đại biểu HĐND thị xã và thủ trưởng một số ngành, đơn vị đã phát biểu, chất vấn và trả lời chất vấn. 

     Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND thị xã và Thường trực HĐND thị xã, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND thị xã; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, tại kỳ họp thứ tám, HĐND thị xã khóa III, các đại biểu đã dân chủ thảo luận và biểu quyết thông qua 10 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã năm 2020; về thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2016-2020; việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018; việc thống nhất chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2018; việc đề nghị thống nhất tạm dừng triển khai đầu tư công trình: cải tạo hệ thống thoát nước mưa, nước thải khu vực trung tâm thị xã Buôn Hồ, thuộc kế hoạch năm 2019, để chuyển nguồn vốn đối ứng với nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ để đầu tư công trình: điều chỉnh hướng tuyến và quy hoạch xây dựng thành nút giao thông (vòng xuyến) giao cắt hai trục đường Trần Hưng Đạo- Hoàng Diệu với QL 14 (giai đoạn 1); về phân loại đơn vị hành chính thị xã Buôn Hồ; về miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Ngô Việt Nghĩa – Nguyên trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thị xã và Ông Võ Văn Sự – Nguyên Chánh Thanh tra thị xã; về bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Võ Lê Mạnh Hùng – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã và Ông Vũ Tiến Thăng – Trưởng Công an thị xã.

Ông Y Vinh Tơr – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

     Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ông Y Vinh Tơr – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy đã nhấn mạnh về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của thị xã 6 tháng đầu năm, những hạn chế, trong triển khai, tổ chức thực hiện và xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

Ông Ngô Trung Hiếu - UVBTV, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp

     Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ông Ngô Trung Hiếu - UVBTV, Chủ tịch HĐND thị xã đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, của cử tri thị xã. và nhấn mạnh nội dung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục được đổi mới và nâng cao theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; đồng thời, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra 6 tháng cuối năm 2019; đề nghị UBND thị xã, các cấp, các ngành, đơn vị nghiên cứu có các giải pháp sát thực, khả thi; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công việc, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2019 và những năm tiếp theo. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND thị xã tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã. Sau kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND thị xã, tổ đại biểu HĐND thị xã kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp đến cử tri; tích cực chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri cho HĐND và lãnh đạo các cấp để giải quyết kịp thời, góp phần gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri nơi ứng cử.

Chu Thị Thùy Anh

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk