Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 21-HD/BTCTW và Hướng dẫn 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương (08/11/2019, 09:19)

     Ngày 07/11/2019, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 21-HD/BTCTW và Hướng dẫn 26-HD/BTCTW,ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Phạm Phú Lộc - Phó Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì tại điểm cầu thị xã Buôn Hồ.

Tham gia hội nghị tại điểm cầu thị xã Buôn Hồ có gần 80 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XV; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thị xã; lãnh đạo các Cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy, Trung tâm BDCT thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thị xã; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường; Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã dự và đưa tin.

Quang cảnh hội nghị học tập Quy định, Hướng dẫn tại Điểm cầu thị xã Buôn Hồ

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu các nội dung cơ bản như: Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; trong đó có 05 điểm nổi bật tại Quy định như người trong gia đình không cùng đảm nhiệm các chức danh liên quan; nghiêm cấm việc cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên; xử lý vi phạm cả những người đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu; xác định cụ thể 06 hành vi chạy chức, chạy quyền và đề ra các biện pháp xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi chạy chức, chạy quyền. Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đây là hướng dẫn mới, thay thế cho Hướng dẫn 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Bên cạnh đó, hội nghị được tiếp thu Hướng dẫn 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng dẫn cụ thể các nội dung trong triển khai Chỉ thị 35-CT/TW…         

     Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy tại Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, Thường trực Thị ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương sau hội nghị này cần tổ chức tốt việc quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các nội dung của Quy định và các hướng dẫn; đồng thời, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương để cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả tại đơn vị, địa phương, nhất là vấn đề về kiểm soát tốt quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; việc kiểm điểm, đánh giá cuối năm phải đảm bảo thực chất, hiệu quả và đặc biệt là chuẩn bị tốt các nội dung cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Nguyễn Thị Thanh

Các tin khác
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1369

Tất cả: 11302364

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk