Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy (08/10/2020, 14:40)

     Sáng ngày 02/10/2020, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến với điểm cầu 15 huyện, thị xã, thành phố nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy Đắk Lắk.

     Dự Hội nghị tại điểm cầu thị xã Buôn Hồ có đồng chí Y Vinh Tơr - TUV, Bí thư Thị ủy; đồng chí H’Blă Mlô - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Phạm Phú Lộc - Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí UVBTV Thị ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thị xã; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các xã, phường.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thị xã Buôn Hồ

     Trong thời gian 01 buổi, các đồng chí dự Hội nghị đã nghe đồng chí H’Kim Hoa Byă - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Xuân Hà - TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Mai Trọng Dũng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh quán triệt các nội dung cốt lõi của Thông báo Kết luận số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về “trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú”; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa  IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 17/3/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “phát triển kinh tế tập thể”.

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập, quán triệt thực hiện Thông báo Kết luận số 160-TB/TW, Quy định số 213-QĐ/TW, Chỉ thị số 42-CT/TW, Kết luận số 70-KL/TW, Nghị quyết số 13-NQ/TU. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động. Trong đó, cần bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xác định rõ nội dung trọng tâm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp.

     Tại điểm cầu thị xã Buôn Hồ, sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến, đồng chí Y Vinh Tơr - TUV, Bí thư Thị ủy đã chỉ đạo và lưu ý thêm một số nội dung trong việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở, các cơ quan, ban, ngành thị xã cần bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để vận dụng triển khai thực hiện cho phù hợp; trong quá trình triển khai thực hiện, cần có đánh giá, sơ kết, đề ra những phương hướng, giải pháp để triển khai thực hiện ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Hồ Thị Nghĩa

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk