Hội nghị tổng kết hoạt động giáo dục đào tạo năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 (19/09/2019, 09:17)

     Chiều ngày 13/9/2019 Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả công tác giáo dục đào tạo năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Tham dự hội nghị đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk có bà Lê Thị Thảo – Trưởng phòng Giáo dục Trung học; Bà Thái Thị Mỹ Bình – Chánh Văn phòng Sở. Đối với thị xã Buôn Hồ có ông Y Sem Ayun – PCT HĐND thị xã; ông Nguyễn Thanh Tùng – PCT UBND thị xã. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các phòng, ban của thị xã, hiệu trưởng các trường trực thuộc, chủ các nhóm lớp mầm non công lập, lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Quang cảnh hội nghị

     Trong năm học 2018-2019 ngành GD&ĐT thị xã đã cơ bản làm tốt công tác tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã trong triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ chủ yếu và các nhóm giải pháp cơ bản của ngành của ngành giáo dục và đào tạo; triển khai thực hiện tốt Chương trình số 23-CTr/TU, ngày 17/11/2014 của Thị ủy về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tập thể cán bộ, viên chức ngành giáo dục đào tạo đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học; đã triển khai việc quy hoạch, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đến năm 2030 và tiến hành sát nhập 04 điểm trường trên địa bàn; thực hiện việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hiện có100% giáo viên đạt chuẩn trở lên, 81,15% giáo viên trên chuẩn. Chất lượng giáo dục đại trà ngày càng được nâng lên; chất lượng giáo dục vùng có đông đồng bào DTTS được cải thiện; khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa vùng ven và trung tâm từng bước được rút ngắn; quan tâm thực hiện đầu tư xây dựng, tu sửa CSVC trường lớp học, đầu tư xây dựng CSVC trường chuẩn Quốc gia theo kế hoạch, đến nay có 27/54 trường được công nhận chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 50%. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm học 2018-2019 vẫn còn những khó khăn, tồn tại như: tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn; việc tuyên truyền, thu nộp bảo hiểm y tế đối với học sinh tại một số trường học chưa được quan tâm đúng mức nên kết quả đạt được chưa cao; cơ sở vật chất phòng học, trang thiết bị dạy học của một số trường còn hạn chế...

Bà Lê Thị Thảo – Trưởng phòng giáo dục trung học, Sở GD ĐT tỉnh phát biểu trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác giáo dục đào tạo

     Phát biểu trao đổi tại Hội nghị bà Lê Thị Thảo, Trưởng phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác giáo dục đào tạo, cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đào tạo trên địa bàn thị xã, đồng thời trao đổi về những nhiệm vụ cơ bản thị xã Buôn Hồ cần thực hiện tốt trong năm học 2019-2020.

Ông Nguyễn Thanh Tùng – PCT UBND thị xã phát biểu kết luận hội nghị

     Sau khi nghe đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục đào tạo thị xã báo cáo công tác giáo dục đào tạo học kỳ I năm học 2018-2019, ý kiến phát biểu trao đổi của bà Lê Thị Thảo, Trưởng phòng giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và các ý kiến thảo luận tại hội nghị. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã – chủ trì hội nghị đã kết luận yêu cầu phòng Giáo dục Đào tạo thị xã, các phòng ban, đơn vị liên quan thị xã, UBND các xã, phường, các trường trên địa bàn thị xã trong năm học 2019-2020 tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung cơ bản như:

     Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Chỉ thị số 10, ngày 9/9/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục và Đào tạo năm học 2019 – 2020; Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND thị xã quy hoạch lại mạng lưới trường lớp học; Quan tâm thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, trong đó, quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dạy thêm, học thêm không đúng quy định, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời giám sát, kiểm tra và quản lý tốt các khoản thu ngoài ngân sách tại các nhà trường, tránh việc lạm thu ở các trường trên địa bàn.

     Đối với một số trường tiểu học thực hiện Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, bán trú cấp tiểu học cần tăng cường công tác tuyên truyền đến phụ huynh học sinh; thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học từ đó có kế hoạch sửa chữa, cải tạo, mua sắm để đảm bảo điều kiện thực hiện việc dạy học 2 buổi/ngày, bán trú đảm bảo; Các trường thực hiện nghiêm túc các quy định  bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh; Đối với việc thu học phí trong năm học cần thực hiện việc thu phân kỳ trong năm theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục đào tạo.

     Tại hội nghị UBND thị xã cũng trao tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến đối với những tập thể thuộc ngành giáo dục đào tạo có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019.  

Chu Thị Thùy Anh

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk