Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Mặt trận năm 2018, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019 (22/01/2019, 16:24)

     Chiều ngày 18/01/2019 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã (UBMTTQVN) tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2018 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019. Tham dự hội nghị có ông Phạm Phú Lộc – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; ông Y Khiêm Niê Kđăm – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; ông Y Sem Ayun – PCT HĐND thị xã. Tham dự hội nghị tổng kết còn có đại diện lãnh đạo các phòng, ban thị xã, các Ủy viên UBMTTQVN thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2014-2019, Chủ tịch hoặc PCT UBMTTQVN các xã, phường.

 

Quang cảnh hội nghị

     Hội nghị được nghe ông Nguyễn Văn Tài, PCT UBMTTQVN thị xã báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp thống nhất hành động và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; ông Y Sem Ayun – PCT HĐND thị xã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Phạm Phú Lộc, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

 

Ông Phạm Phú Lộc, PBT, Chủ tịch UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 2018

     Trong năm 2018, Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã và các xã, phường đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình công tác Mặt trận; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tiếp tục được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận tổ quốc Việt Nam chủ trì như phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, “toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” …tiếp tục được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và đạt được kết quả tốt. UBMTTQVN thị xã đã chủ trì tổ chức được 6 đợt tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, thị xã, có 2.797 cử tri tham dự với 413 lượt ý kiến, kiến nghị, phản ánh với cơ quan Trung ương và địa phương về các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến cuộc sống của Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội tiếp tục được UBMTTQVN và các tổ chức thành viên từ thị xã đến cơ sở triển khai rộng rãi góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương, đến nay đã vận động được trên 721 triệu đồng; hỗ trợ Quỹ cấp thị xã xây dựng được 5 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ bò giống, hỗ trợ sản xuất; tặng quà tết cho người nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực; công tác củng cố, kiện toàn nhân sự cán bộ Mặt trận xã, phường và ban công tác mặt trận được thường xuyên, kịp thời, đảm bảo về số lượng và chất lượng; đã chuẩn bị, triển khai các điều kiện tổ chức tốt Đại hội MTTQVN cấp xã, phường tiến tới Đại hội MTTQVN thị xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

     Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2018 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như công tác tuyên truyền, vận động chưa được thường xuyên; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng và hoạt động giám sát có những mặt còn hạn chế, chất lượng, hiệu quả chưa cao; hoạt động phối hợp của các tổ chức thành viên đôi lúc chưa chặt chẽ…nguyên nhân chủ yếu do việc hướng dẫn, kiểm tra của Ủy ban MTTQVN thị xã đôi lúc chưa kịp thời; một số cán bộ ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã, phường chưa thực sự chủ động trong công tác; kinh phí hoạt động của Ủy ban MTTQVN ở cơ sở còn hạn chế…

 

Ông Y Khiêm Niê Kđăm – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã bế mạc hội nghị

     Hội nghị đã thông qua chương trình phối hợp thống nhất hành động và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Theo đó trong năm 2019 MTTQVN các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp trong thị xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; chuẩn bị và tổ chức đại hội đại biểu MTTQVN thị xã, nhiệm kỳ 2019-2024.

     Theo chương trình tại hội nghị đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Thường trực UBMTTQVN thị xã; tổ chức công tác thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018.

     Một số hình ảnh Hội nghị:

 

Chu Anh

 

THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 807

Tất cả: 10924550

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk