Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 (15/01/2020, 10:05)

     Chiều ngày 14/01/2019  Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động trong việc triển khai cho vay ủy thác các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với các tổ chức chính trị - xã hội của Ngân hàng chính sách xã hội thị xã; hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay và công tác chỉ đạo thu nợ quá hạn tại các tổ tiết kiệm và vay vốn năm 2019, thảo luận, xác định phương hướng và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

     Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Tùng – PCT UBND thị xã – Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH thị xã – chủ trì cuộc họp; các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã; các Tổ trưởng nghiệp vụ Phòng giao dịch NHCSXH thị xã và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Ông Hà Quốc Dũng – Giám đốc PGD NHCSXH thị xã báo cáo tại hội nghị

     Trong năm 2019 việc triển khai, kết quả cho vay Chính sách xã hội theo các chương trình được thực hiện khá tốt, công tác cho vay các chương trình tín dụng đã hoàn thành 100%. Trong năm 2019 tổng nguồn vốn thực hiện 236,896 triệu đồng, tăng 22,644 triệu đồng so với thực hiện năm 2018; tổng doanh số cho vay 97.047 triệu đồng; huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 20.531 triệu đồng, tăng 4.340 triệu so với năm 2018.

     Chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng lên, nợ quá hạn giảm 44 triệu đồng so với cuối năm 2018, tỷ lệ giảm 0,03%, trong đó có 9/12 xã, phường không có nợ quá hạn; huy động tiết kiệm thông qua tổ và huy động tiết kiệm cá nhân tại các điểm giao dịch xã, tại trung tâm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

     Trong năm 2019 các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách đã thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, giám sát của Ngân hàng chính sách và các đơn vị nhận ủy thác, UBND các xã, phường. Đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các cấp Hội nhận ủy thác, chấp hành đúng những quy trình cho vay ủy thác, nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được thụ hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ.

     Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2019 vẫn còn những khó khăn, tồn tại như: Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thị xã chuyển sang đạt 50% kế hoạch tỉnh giao; kết quả huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân không đều, có tháng giảm dẫn đến kết quả thực hiện chỉ tiêu giao hàng tháng chưa đạt theo kế hoạch Ngân hàng CSXH tỉnh giao; tỷ lệ thu nợ đến hạn và thu nợ phân kỳ thấp so với chỉ tiêu giao; công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tín dụng chính sách có mặt còn hạn chế…

     Kết luận hội nghị, Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã – trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã cho rằng kết quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng CSXH thị xã trong năm 2019  là khá tốt. Thông qua đó đã góp phần giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, tạo điều kiện để các đối tượng khó khăn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, giúp các hộ nghèo vươn lên dần có cuộc sống ổn định. Trong năm 2020, đề nghị PGD Ngân hàng CSXH thị xã, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Quyết định số 401/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kết hoạch về triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.  Tập trung giải ngân kịp thời các chương trình gắn với chất lượng tín dụng, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2020. Tăng cường công tác tuyên truyền về tín dụng ưu đãi, ý nghĩa các chương trình cho vay và trách nhiệm của hộ vay như cam kết; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn tại địa bàn thôn, buôn, tổ dân phố; tiếp tục nâng cao chất lượng của điểm giao dịch xã, phường, từng bước đưa hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng ưu đãi, giúp cho nhân dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ được thuận lợi, đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, người vay phải được bình xét công khai, dân chủ, minh bạch từ cơ sở, người vay sau khi vay vốn phải được kiểm tra, giám sát và được định hướng đầu tư để sử dụng vốn vay đúng mục đích nhằm mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Thị uỷ, Hội đồng nhân dân thị xã đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm, phát huy hiệu quả kinh tế và xã hội từ các nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

     Tại Hội nghị UBND thị xã cũng khen thưởng đối với 7 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia, đóng góp cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Buôn Hồ năm 2019.

Chu Thị Thùy Anh

Các tin khác
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 321

Tất cả: 10551564

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk