Hội nghị sơ kết công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (02/08/2019, 10:10)

     Chiều ngày 31/7/2019, tại Hội trường Cơ quan Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí H’Blă Mlô - Phó Bí thư Thị ủy, đồng chí Nguyễn Văn Út - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối Khoa giáo, Bí thư Đảng ủy các xã, phường. Đồng chí Nguyễn Văn Lai - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

     Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019 các ngành trong khối Khoa giáo đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào kết quả hoạt động chung của toàn thị xã. Về công tác tham mưu 6 tháng đầu năm các ngành trong khối đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền và ngành cấp trên chủ động trong công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo thuộc lĩnh vực chuyên môn kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh, của thị xã được chú trọng. Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36 -NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị, khóa XI về “Đẩy mạnh ứng dựng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37- CT/TW, ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới”; theo dõi hoạt động của các ngành trong khối Khoa giáo kịp thời báo cáo Thường trực Thị ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đơn vị Phòng Văn hóa - Thông tin, Bảo hiểm xã hội thị xã, Đài Truyền thanh - Truyền hình và các ngành liên quan đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực thông tin tuyên truyền đạt kết quả cao. Công tác giáo dục - đào được quan tâm, chất lượng giáo dục các cấp tiếp tục được nâng lên, chất lượng giáo dục vùng có đông đồng bào DTTS được cải thiện; khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa vùng ven và trung tâm ngày càng được thu hẹp; toàn thị xã có 28/56 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 50%. Lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật- công nghệ vào sản xuất và đời sống tiếp tục được quan tâm. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước của các ngành, đơn vị được tổ chức thực hiện tốt trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn thị xã phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Các hoạt động xã hội hóa vì cộng đồng tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. Công tác y tế, DS - KHHGĐ và công tác chăm sóc trẻ em được quan tâm, ngành y tế thị xã Buôn Hồ đã tích cực triển khai áp dụng mới các dịch vụ kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng, chạy thận nhân tạo; vận dụng các kỹ thuật y học hiện đại trong chẩn đoán và kết hợp với điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại Hội nghị

     Phát biểu tham luận tại hội nghị các ngành đã thống nhất cao với báo cáo đã trình bày và đề xuất một số giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Các nội dung chủ yếu là giải pháp nâng cao độ phủ BHYT trên địa bàn thị xã, vấn đề thu gom xử lý rác, bảo vệ môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020 trên địa bàn thị xã...

Đ/c Nguyễn Văn Út-UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy phát biểu tại Hội nghị

Đ/c H’Blă Mlô - Phó Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí H’Blă Mlô - Phó Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2019, các ngành trong Khối khoa giáo cần có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thị ủy thực hiện tốt hơn nữa và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2019 đề ra; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; riêng ngành GD&ĐT thị xã cần làm tốt công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy và các ngành có liên quan trong việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học trong dịp hè 2019, đồng thời, chuẩn bị tốt việc chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh đầu năm học phục vụ cho khai giảng năm học mới 2019 - 2020; ngành y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết, phòng Tài nguyên Môi trường có các biện pháp trong công tác thu gom xử lý rác và bảo vệ môi trường…

Đ/c Nguyễn Văn Lai - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy kết luận Hội nghị

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lai - TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cũng như các ý kiến góp ý, đề xuất của các đồng chí tại hội nghị và lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019. Đề nghị các ngành khắc phục những hạn chế, rà soát các chỉ tiêu đề ra trong hoạt động năm 2019 từ đó tiếp tục xây dựng kế hoạch, giải pháp chỉ đạo thực hiện, thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành trong khối nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra, …

Hồ Thị Nghĩa

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk