Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (03/09/2019, 09:02)

     Ngày 30/8/2019, Đảng ủy cơ quan chính quyền thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Ngô Trung Hiếu – UVBTV, Chủ tịch HĐND thị xã, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

     Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và cùng với 166 đảng viên của Đảng bộ Cơ quan chính quyền thị xã.

Hội nghị xem bài nói chuyện của Giáo sư Hoàng Chí Bảo về chủ tịch Hồ Chí Minh

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Ngay sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Cơ quan chính quyền thị xã đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

     Trên cơ sở nội dung chuyên đề hằng năm và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy, Đảng ủy cơ quan chính quyền thị xã, các Chi bộ trực thuộc đã xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nội dung từng chuyên đề, đồng thời, lãnh đạo cấp uỷ đảng, các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Hằng năm, Đảng ủy cơ quan chính quyền, các Chi bộ đều xây dựng chương trình đột phát trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo, giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Một trong số những vấn đề được quan tâm chỉ đạo và đạt hiệu quả cao như việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, xóa đói, giảm nghèo…..

     Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, các Chi bộ, cơ quan, đơn vị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, từ đó đã tự giác học tập và làm theo. Lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức được chấn chỉnh. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức thích hợp; công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Công tác học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề hằng năm một số chi bộ triển khai còn chậm; việc đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ một số chi bộ còn lúng túng, thời gian sinh hoạt chưa đảm bảo. Việc tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả chưa liên tục. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên.

Đồng chí Ngô Trung Hiếu – Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Kết thúc Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trực thuộc khắc phục những tồn tại, hạn chế, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn Đảng bộ phải chú trọng đến việc thực hiện Di chúc của Bác, khơi dậy những giá trị cốt lõi của Di chúc về giữ gìn sự trong sạch của Đảng, về khắc phục bệnh thành tích, củng cố khối đại đoàn kết như lời Bác đã dạy; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu; chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến; tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo hướng thực chất, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019 và những năm tiếp theo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan chính quyền thị xã đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trần Khoa

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk