Hội LHPN thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 (15/01/2020, 10:12)

     Sáng ngày 09/01/2020, Hội LHPN thị xã Buôn Hồ đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Tỉnh ĐắkLắk, đồng chí Mlô Y’ Hoa - Phó Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, các ban, ngành, đoàn thể thị xã, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Hội LHPN thị xã khóa II cùng 80 hội viên tiêu biểu.

     Hội nghị đã đánh giá tổng kết việc triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc’’ giai đoạn 2015-2020. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Hội đã được triển khai sâu rộng từ thị xã đến xã, phường, thôn, buôn, tổ dân phố. Nội dung và hình thức thi đua phong phú, đa dạng, gắn với việc triển khai 2 Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’’ và cuộc vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang’’ gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’. Qua triển khai phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy nội lực, tiềm năng, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, làm cho phong trào có tính lan tỏa trong cộng đồng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Phan Minh Tiết – TUV – Chủ tịch Hội LHPN thị xã Buôn Hồ phát biểu khai mạc Hội nghị

     Các tổ chức Hội trên địa bàn thị xã đã tập trung triển khai cho cán bộ, hội viên học tập Nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại Hội đại biểu phụ nữ Tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, các Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, Luật Bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật An ninh mạng, Luật Giao thông đường bộ, Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới’’... qua Hội nghị Ban chấp hành Hội LHPN từ thị xã đến cơ sở, Lễ truyền thông, nói chuyện chuyên đề, tập huấn, sinh hoạt chi hội, qua các buổi phát động quần chúng...với 80.257 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, đạt tỷ lệ trên 90% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền hàng năm. Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Hội LHPN thị xã phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ Hội với các chuyên đề “Kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng giám sát, phản biện xã hội và phương pháp sinh hoạt Chi hội’’ cho 750 lượt cán bộ Hội cơ sở; cử 56 lượt đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã và các xã, phường tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ Hội do Tỉnh và Trung ương Hội tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt – UVBCHTW Hội LHPN Việt Nam – TUV – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Ngoài ra, cán bộ Hội LHPN từ thị xã đến xã, phường đã khắc phục khó khăn, học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Trong 5 năm qua, đã có 8 Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã, Chủ tịch và Phó Chủ tịch và xã, phường học Đại học, 01 phó chủ tịch Hội LHPN thị xã học lớp Cao cấp lý luận chính trị, 03 cán bộ Hội học lớp Trung cấp lý luận chính trị, 01 Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã học lớp Thạc sỹ quản lý công. Đến nay, 5/5 cán bộ Hội cấp thị xã có trình độ chuyên môn Đại học và sau Đại học, 2/5 đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 12/13 Chủ tịch Hội cơ sở có trình độ chuyên môn Đại học và trung cấp, đạt 92.3%; 11/13 Phó Chủ tịch Hội cơ sở đạt tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tỷ lệ 84,6%.

     Phong trào thi đua lao động sáng tạo, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, giảm nghèo bền vững được xác định là nội dung thi đua trọng tâm, xuyên suốt. Hàng năm, Hội đã chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở khảo sát hội viên nghèo, hội viên nghèo làm chủ hộ, phân tích nguyên nhân nghèo, phân công cho các Chi hội, cá nhân giúp đỡ, xây dựng nhiều mô hình thực hành tiết kiệm thiết thực, hiệu quả để giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Hội đã phát động phong trào “Thực hành tiết kiệm-Trao kế sinh nhai, Trao bò sinh sản-Chung tay cùng phụ nữ nghèo’’: trao 20 bò sinh sản cho hội viên nghèo, số tiền 318 triệu đồng; đạt 242% chỉ tiêu Tỉnh Hội giao; Từ Chương trình này, đến nay đã có 20 bê con.

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào phụ nữ

     Cán bộ, hội viên trên toàn địa bàn thị xã đã hưởng ứng tích cực phong trào thực hành tiết kiệm qua các mô hình cụ thể: Tín dụng tiết kiệm, Hùn vốn xoay vòng, Heo đất: Trung bình hàng năm Hội đã thực hành tiết kiệm 4-6 tỷ đồng, giúp cho hơn 3.800 lượt hộ gia đình hội viên nghèo, cận nghèo, khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình. Thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025, Hội đã thành lập quỹ “Chung tay cùng phụ nữ nghèo’’. Từ năm 2017 đến nay toàn thị xã đã trao vốn hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 502 hội viên với tổng số tiền 5,807 tỷ đồng, đạt 1.115% chỉ tiêu tỉnh giao, đóng góp 20 triệu đồng xây Mái ấm tình thương cho hội viên nghèo huyện Ea H’Leo, Krông Năng, Cư Mgar, Krông Buk thuộc cụm thi đua số 2 của Tỉnh.

     Tranh thủ nguồn lực trong xã hội, Hội tiếp tục nhận ủy thác với NHCSXH thị xã, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi với tổng dự nợ lớn nhất, nợ quá hạn thấp nhất trong các đoàn thể: trong 5 năm đã giải ngân mới hơn 100 tỷ đồng, tổng dư nợ hiện nay: 97,7 tỷ đồng, với 65 Tổ Tiết kiệm và & vay vốn, 3.265 hộ vay, không có nợ quá hạn. Để tạo điều kiện cho hội viên nghèo được an cư lạc nghiệp, phong trào xây Mái ấm tình thương được các cấp Hội nỗ lực triển khai: đã xây 6 Mái ấm tình thương, số tiền 308 triệu đồng cho hộ gia đình hội viên nghèo, đạt 150% chỉ tiêu; trao 28 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, số tiền 14 triệu đồng (500.000 đồng/suất);

UBND thị xã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân tiêu biểu trong công tác Hội

     Để hỗ trợ kiến thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho hội viên, Hội LHPN thị xã đã tổ chức 04 lớp tập huấn tuyên truyền về quy trình thành lập Hợp tác xã, tổ hợp tác, nâng cao năng lực quản lý Tổ hợp tác, hợp tác xã, các quy định trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm an toàn cho 640 lượt cán bộ Hội cơ sở và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; Tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp Kết nối-Sẻ chia và nhân rộng mô hìnhPhụ nữ liên kết làm kinh tế giỏi’’; mời các nữ doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, thị xã chia sẻ các kinh nghiệm, bí quyết trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Đẩy mạnh việc xây dựng các Mô hình phụ nữ liên kết làm kinh tế: Đã vận động thành lập 03 Hợp tác xã nuôi gà thả vườn Minh Hạnh tại xã Ea Siên và Hợp tác xã chế biến tinh bột tại xã Bình Thuận, được Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Ea Đrông;Thành lập mới 14 tổ hợp tác chăn nuôi heo, chế biến cà phê, làm dép đóng, Dệt thổ cẩm, trồng khoai lang... với 85 thành viên, tạo việc làm cho nữ nông thôn.

     Để sử dụng nguồn vốn hiệu quả, các cấp Hội đã vận động 490 hội viên tham gia 14 lớp dạy nghề may công nghiệp, dệt thổ cẩm, chăn nuôi thú y..., tạo việc làm cho nữ nông thôn; giới thiệu việc làm cho 194 người, đạt 192,5% chỉ tiêu.

     Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, trong 5 năm qua đã có 588 hộ phụ nữ thoát nghèo, trong đó có 232 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo, đạt 326,6% chỉ tiêu, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trên toàn địa bàn thị xã từ 7,9% năm 2015 xuống còn 2,72% cuối năm 2019. Điển hình trong các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững có ðõn vị Hội LHPN phýờng An Lạc, Bình Tân, Ea Đrông

     Hội đã tích cực triển khai Chương trình ”Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội phát động với việc nhắn tin ủng hộ Chương trình với 2.715 tin nhắn, thực hành tiết kiệm trong hệ thống Hội để có nguồn trao vốn hỗ trợ khởi sự kinh doanh cho 7 hội viên nghèo tại xã Ia Lop, Ea Bung, huyện Ea Sup với số tiền 40 triệu đồng, tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi bò sinh sản cho 50 hội viên, kết nối sản phẩm khởi nghiệp, hỗ trợ hội viên nghèo huyện Ea Súp bị lũ lụt.., tổng giá trị Chýõng trình 63 triệu đồng, góp phần hỗ trợ phụ nữ nghèo vùng biên giới phát triển kinh tế, ổn định biên cương.

     Phong trào thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc được các cấp Hội triển khai thông qua 2 cuộc vận động ”xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội LHPN thị xã Buôn Hồ đã nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc: Nhân các ngày kỷ niệm Quốc tế phụ nữ và ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam hàng năm, Hội LHPN thị xã đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động qua việc tổ chức Hội thi “Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thị xã Buôn Hồ’’, Hội thi “Phụ nữ duyên dáng’’, Hội thi “Ẩm thực-Cắm hoa’’, Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Tỉnh lần thứ XVI”, Hội thao, Giải bóng đá nữ, Giải bóng chuyền, Lễ tôn vinh gương phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi, Hội nghị biểu dương Gương điển hình trong triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch’’, Hội nghị biểu dương Gương điển hình trong triển khai thực hiện Cuộc vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang’’ gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2019, Hội thi và cuộc thi viết  “Phụ nữ thị xã Buôn Hồ với văn hóa giao thông’’... Ngoài ra, Hội LHPN các xã, phường, Hội phụ nữ Công an thị xã đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền rất phong phú, đa dạng như tổ chức Hội diễn văn nghệ, Giải bóng đá nữ, Hội thi ẩm thực, Nấu bánh truyền thống, Trò chơi dân gian ...thu hút 81.940 lượt hội viên, phụ nữ cùng tham gia, đạt 91%; Tổ chức Diễn đàn “Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống’’ tại xã Ea Đrông; Xây dựng 36 Mô hình “Chi hội phụ nữ DTTS với công tác xã hội’’,“chi hội phụ nữ 3 an toàn”, “nhóm cha mẹ có con từ 0-8 tuổi”, CLB “Gia đình DTTS bình đẳng, tiến bộ”,  “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch’’, “Chi hội phụ nữ an toàn về an ninh trật tự’’, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh“ với hơn 2000 thành viên, tập trung tuyên truyền về Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phòng chống đuối nước, hạn chế sử dụng túi nilông để bảo vệ môi trường; tổ chức 39 buổi tuyên truyền, mời Công an thị xã và xã, phường tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, nhận diện nạn Tín dụng đen và các biện pháp phòng, chống... với 2.610 lượt người tham gia; Tổ chức 39 lớp triển khai các Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ’’giai đoạn 2017 – 2027 cho 5.360 lượt hội viên, phụ nữ; hỗ trợ cho 40 hội viên là chủ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được ngành chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm; Trao tặng 44 thẻ khám chữa bệnh BHYT cho học sinh, phụ nữ khó khăn, số tiền 25,971 triệu đồng, hỗ trợ 50 triệu đồng cho 05 hộ hội viên hoàn lương, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

     Đối với các tiêu chí Sạch nhà, sạch đường, sạch ngõ, sau này được điều chỉnh thành tiêu chí “sử dụng thực phẩm sạch’’, Hội đã xây dựng và nhân rộng Mô hình “Buôn Tôi Xanh- Sạch-Đẹp’’, khu dân cư “Xanh-Sạch-Đẹp’’ với việc trồng 1.400 cây xanh, tổng trị giá 85,980 triệu đồng, nhân rộng mô hình con đường hoa với 4.450 mét, phát động phong trào phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilong, xây dựng mô hình Phụ nữ thực hành tiết kiệm từ phế liệu...với việc trao tặng 1.266 chiếc làn đi chợ, túi sinh học, túi thân thiện, thùng đựng rác, không sử dụng nước đóng chai trong các hội nghị, góp phần bảo vệ môi trường. 

     Với nhiều giải pháp tích cực, trong 5 năm qua, toàn thị xã đã giúp cho 623 hộ hội viên đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch, đạt 185,5% so với chỉ tiêu; Cuối năm 2019, có 15.012 hộ hội viên đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch và gia đình văn hóa, đạt 92.5% .Từ phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Hội đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh Hội biểu dương, khen thưởng như: chị Nguyễn Thị Cung, hội viên chi hội phụ nữ thôn Tây Hà 2, xã Cư Bao đã hiến 252 m2 đất, trị giá 170 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn, góp phần đưa xã Cư Bao về đích nông thôn mới; chị Nguyễn Thị Loan, hội viên phụ nữ TDP 6, phương Bình Tân, thành lập tổ hợp tác đóng dép, đã tạo việu làm cho 10 lao động nữ tại địa phương (thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng/tháng), doanh thu của tổ hợp tác đạt 500-600 triệu đồng/năm, chị còn tích cực hỗ trợ 300 triệu cho 12 hội viên phụ nữ phát kinh tế; chị Lê Thị Hoài, hội viên phụ nữ thôn 6b, xã Ea Siên, giám đốc công ty TNHH Hoài Tơ thu mua nông sản và cung ứng dịch vụ nông nghiệp, lợi nhuận hàng năm  đạt từ 600-800 triệu đồng, chị đã hỗ trợ 55 triệu đồng cho 02 hội viên nghèo để phát triển kinh tế gia đình....

Hội LHPN thị xã Buôn Hồ tặng giấy khen cho 6 tập thể tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019

     Không chỉ đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình,  hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội LHPN từ thị xã đến xã, phường còn quan tâm đến việc thực hiện quyền lợi cán bộ, hội viên phụ nữ qua hoạt động giám sát các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em: Tổ chức 08 cuộc giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em như giám sát Nghị định 56/2012/NĐ-CP, ngày 16/7/2012 của Chính phủ về quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước, Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị , Chỉ thị 21- CT/TW của Ban Bí thư về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, giám sát việc thực hiện Luật bầu cử Quốc Hội và bầu cử HĐND các cấp, việc thực hiện các quy định Vệ sinh an toàn thực phẩm; việc triển khai thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP, ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đối với phụ nữ là người DTTS thuộc hộ nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số tại xã Ea Đrông. Qua giám sát, đã phát hiện có 127 phụ nữ DTTS thuộc hộ nghèo sinh con đúng chính sách dân số chưa được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định. Sau giám sát, Hội đã có báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị các cấp ủy Đảng quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ nữ, phát triển đảng viên nữ và kiến nghị các ngành chức năng thực hiện chính sách đối với phụ nữ, trẻ em theo quy định; Hội LHPN thị xã và cơ sở đã tổ chức 19 cuộc Đối thoại giữa Bí thư, Chủ tịch UBND cùng cấp với 1.534 hội viên, phụ nữ, có 284 ý kiến liên quan đến chứng nhận quyền sử dụng đất, Hộ tịch-Hộ khẩu, hôn nhân và quyền lợi của hội viên, phụ nữ..., góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tổ chức 5 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 340 hội viên vùng dân tộc thiểu số.

Đại diện Hội LHPN cơ sở phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025

     Qua việc triển khai Phong trào thi đua yêu nước, đã mang lại những quyền lợi thiết thực về vật chất và tinh thần cho hội viên, đã thu hút các tầng lớp phụ nữ đứng vào tổ chức Hội: đã phát triển 2.967 hội viên, đạt 228,6% chỉ tiêu, nâng tổng số hội viên trên địa bàn thị xã: 16.215/21.838 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, đạt 74% , đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ điển hình trên các lĩnh vực: có 179 lượt tập thể và 371 lượt cá nhân được các cấp ủy Đảng, Nhà nước và Hội biểu dương, khen thưởng, trong đó:

     - Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3 cho 01 cá nhân.

     - Trung ương Hội LHPNVN tặng Bằng khen 10 lượt tập thể, 7 lượt cá nhân.

     - Tỉnh ủy ĐắkLắk tặng Bằng khen cho 02 lượt tập thể, 01 cá nhân.

     - UBND tỉnh tặng Bằng khen 4 lượt tập thể, 4 cá nhân và Cờ thi đua.

     - Hội LHPN tỉnh Đăk Lăk tặng Bằng khen cho 12 lượt tập thể, 8 lượt cá nhân.

     - UBND thị xã tặng Giấy khen: 20 lượt tập thể, 29 lượt cá nhân.

     - Hội LHPN thị xã đã biểu dương khen thưởng 62 lượt tập thể, 150 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và triển khai thực hiện các chuyên đề.

     Ngoài ra,UBND và Hội LHPN các xã, phường đã khen thưởng, biểu dương cho 69 tập thể, 171 cá nhân tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào phụ nữ; góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. 5 năm qua, Hội LHPN thị xã liên tục là đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự được Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua.

     Hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hôi LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Tỉnh phát biểu chỉ đạo. Đồng chí đã biểu dương những thành tích mà Hội LHPN thị xă đã đạt được trong 5 năm qua đồng thời cũng yêu cầu Hội LHPN thị xã quan tâm đến tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, rà soát các mô hình truyền thông tại cộng đồng, quan tâm đến việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế liên kết chuỗi giá trị, công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

     Tại Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 và biểu dương, khen thưởng cho 15 tập thể, 50 cá nhân điển hình. Hội nghị đã thống nhất cử đoàn Đại biểu tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến Hội LHPN Tỉnh ĐắkLắk.

     Trước thềm năm mới Canh Tý 2020, các tầng lớp hội viên phụ nữ thị xã Buôn Hồ quyết tâm tiếp tục triển khai phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc’’ giai đoạn 2020-2025 với khí thế, lực mới và niềm tin mới, mang lại hiệu quả, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020).

Nguyễn Phan Minh Tiết

Các tin khác
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 340

Tất cả: 10551583

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk