Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2020 (30/06/2020, 14:27)

     Sáng ngày 26/6/2020, tại Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Ea H’leo, Hội Khuyến học tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2020 tại cụm số 3. Dự Hội nghị có Thầy Hà Ngọc Đào - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk (chủ trì Hội nghị), đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội Khuyến học các huyện, thị xã thuộc Cụm số 3.

     Cụm khuyến học số 3 tỉnh Đắk Lắk bao gồm 05 huyện, thị xã (huyện Krông Năng, Ea H’leo, Krông Búk, Cư M’gar và thị xã Buôn Hồ).

Quang cảnh Hội nghị

     Trong 6 tháng đầu năm 2020, tuy tình hình hoạt động công tác khuyến học gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng các Hội khuyến học Cụm số 3 đã khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện đạt được kết quả nổi bật trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo, nổi bật như Hội Khuyến học huyện Cư M’gar, thị xã Buôn Hồ.

     Công tác phát triển hội viên được quan tâm, tổng số hội viên hiện có 130.835 hội viên/ 619.742 dân số toàn cụm, chiếm 21,11% dân số (trong đó thị xã Buôn Hồ có 21.482 hội viên, chiếm 21,76% dân số); 1.018 chi hội cơ sở (trong đó thị xã Buôn Hồ có 161 chi hội); 363 ban khuyến học (trong đó thị xã Buôn Hồ có 102 ban khuyến học).

Thầy Trần Ngọc Diêu - Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Buôn Hồ phát biểu tại Hội nghị

     Công tác xây dựng xã hội học tập được chú trọng, về danh hiệu “gia đình học tập” có 107.484 gia đình đăng ký, kết quả có 95.394 gia đình đạt,( trong đó thị xã Buôn Hồ có 18.892 gia đình đăng ký, có 15.783 gia đình đạt); về danh hiệu “cộng đồng học tập” của các dòng họ có 127/145 dòng họ đăng ký, kết quả có 102/127 dòng họ đạt, (trong đó thị xã Buôn Hồ có 38/38 dòng họ đăng ký, kết quả có 20/38 dòng họ đạt); về danh hiệu “cộng đồng học tập” đối với các tổ chức tôn giáo có 42/68 tổ chức tôn giáo đăng ký, kết quả có 38/42 tổ chức đạt, (trong đó thị xã Buôn Hồ có 11/11 tổ chức tôn giáo đăng ký, 10/11 tổ chức đạt); về danh hiệu “đơn vị học tập” đối với các cơ quan trường học có 397/431 cơ quan trường học đăng ký, kết quả có 373/397 đơn vị đạt, (trong đó thị xã Buôn Hồ có 73/73 đơn vị đăng ký, kết quả có 73/73 đơn vị đạt); về danh hiệu “cộng đồng học tập” đối với các thôn, buôn, tổ dân phố có 745/838 thôn, buôn, tổ dân phố đăng ký, kết quả có 616/745 đơn vị đạt, (trong đó thị xã Buôn Hồ có 108/141 đơn vị đăng ký, kết quả có 80/108 đơn vị đạt).

     Hội Khuyến học các huyện, thị xã cũng đã thực hiện tốt công tác khen thưởng, hỗ trợ cho học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh trên địa bàn trị giá trên 3 tỷ đồng (trong đó Hội Khuyến học thị xã Buôn Hồ đã chi 689 triệu đồng).

Thầy Hà Ngọc Đào - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, thầy Hà Ngọc Đào - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội khuyến học các huyện, thị xã trong 6 tháng qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian đến, đặc biệt Thầy nhấn mạnh: các đơn vị phải quyết tâm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Hồ Thị Nghĩa

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk