Giám sát việc xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia; việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh mạng lưới quy hoạch trường, lớp, đội ngũ giáo viên các cấp học trên địa bàn thị xã (29/11/2019, 10:41)

     Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 11/7/2018 của HĐND thị xã, Đoàn giám sát số 11 của HĐND thị xã do đồng chí Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng Đoàn đã tiến hành giám sát việc xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia; việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh mạng lưới quy hoạch trường, lớp, đội ngũ giáo viên các cấp học trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2019 tại UBND thị xã, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, phòng Nội vụ thị xã, phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã; trường THPT Buôn Hồ; trường THCS Nguyễn Du; trường Tiểu học Quang Trung; trường Tiểu học Tô Hiệu; trường Mẫu giáo Hoa Ngọc Lan; trường Mầm non Hoa Sen.

     Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 61 trường, 663 lớp với 18.654 học sinh, trong đó: bậc Mầm non có 21 trường, bậc Tiểu học có 24 trường, bậc THCS có 12 trường, bậc THPT có 3 trường; 01 Trung tâm GDNN-GDTX. Tổng số cán bộ, viên chức là 1.478 người (không bao gồm 3 trường THPT), tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn: 100%; trên chuẩn 81,15%; tỷ lệ giáo viên/lớp: Mầm non: 1,84 GV/lớp; Tiểu học: 1,49 GV/lớp; THCS: 1,95 GV/lớp.


Đoàn giám sát số 11 Giám sát tại Trường Tiểu học Quang Trung và Trường Mẫu giáo Hoa Ngọc Lan

     Qua quá trình giám sát, Đoàn giám sát số 11 của HĐND thị xã nhận thấy, công tác xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia; rà soát, sắp xếp, điều chỉnh mạng lưới quy hoạch trường, lớp, đội ngũ giáo viên các cấp học trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2019 đã được quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả, như: Đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia thị xã giai đoạn 2016 – 2020, Ban Chỉ đạo đã ban hành quy chế làm việc, kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia; việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên, chất lượng giáo dục được chú trọng; công tác huy động xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục tốt,... đến thời điểm giám sát, có 28/57 trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 49,12% (không tính 03 trường mầm non tư thục và Trung tâm GDNN-GDTX); trong đó: bậc mầm non có 03/18 trường, chiếm tỷ lệ 16.67%; bậc Tiểu học có 15/24 trường, chiếm tỷ lệ 62,5 %; bậc THCS có 9/12 trường, chiếm tỷ lệ 75%; bậc THPT có 01/03 trường, chiếm tỷ lệ 33,33%. Tổng kinh phí Nhà nước đầu tư để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất là hơn 50.054 triệu đồng.

     Bên cạnh đó, UBND thị xã đã ban hành Đề án quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, kế hoạch sắp xếp, tổ chức, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2018-2030, quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho các trường học thuộc UBND thị xã; xây dựng đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục,... đến thời điểm giám sát, UBND thị xã đã tiến hành sáp nhập 07 điểm trường, giảm 39 phòng học với tổng diện tích sau sáp nhập là gần 1,6ha. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên dôi dư sau khi sắp xếp lại quy mô trường, lớp: 15 người, đã được điều động từ trường dôi dư đến trường thiếu.

Đoàn giám sát số 11 thông qua dự thảo Báo cáo kết luận giám sát

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát số 11 nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, như: UBND thị xã và các cơ quan tham mưu chưa có sự quan tâm đúng mức đến việc duy trì chất lượng trường chuẩn, đến thời điểm giám sát, có 08/22 trường đạt chuẩn Quốc gia đã quá thời hạn 05 năm nhưng chưa được công nhận lại chuẩn Quốc gia, thị xã chỉ dự kiến phấn đấu 01 trường đạt chuẩn mức độ 2; việc khảo sát, đề xuất danh mục để UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch xây dựng Trường chuẩn Quốc gia chưa sát, dẫn đến phải điều chỉnh, thay thế, các danh mục đề xuất xây dựng trường chuẩn chủ yếu tập trung vào những trường có điều kiện thuận lợi, chưa bám sát vào kế hoạch giai đoạn; phương án xây dựng, duy trì, nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia chưa gắn với việc xây dựng kế hoạch đầu tư công, phân bổ kinh phí hàng năm; việc phân bổ kinh phí chưa tập trung, còn dàn trải, chất lượng một số ít công trình chưa đảm bảo; công tác quản lý tài sản công còn hạn chế, chưa xử lý phần đất và tài sản trên đất sau khi sáp nhập một số điểm Trường; việc bố trí viên chức, nhân viên tại một số trường chưa hợp lý, chưa đúng trình độ chuyên môn, số học sinh trên lớp của một số trường thấp, vẫn còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ giữa các cấp học; việc tổ chức xét tuyển, thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục chậm triển khai;...

     Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn giám sát số 11 sẽ báo cáo HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 xem xét, quyết nghị để các đơn vị chịu sự giám sát xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Đoàn giám sát đã nêu, báo cáo Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp gần nhất./.

Nguyễn Thị Thùy Trang

Các tin khác
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 816

Tất cả: 10552059

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk