Đảng ủy Cơ quan chính quyền thị xã Buôn Hồ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân” (26/06/2019, 16:35)

     Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 13/5/2019 của Đảng ủy CQCQ về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2019 “Tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân”. Chiều ngày 24 tháng 6 năm 2019, Đảng ủy Cơ quan chính quyền thị xã Buôn Hồ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân”. Dự buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền thị xã, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và 165 đảng viên của Đảng bộ Cơ quan chính quyền thị xã. Đồng chí Ngô Trung Hiếu – Ủy viên BTV, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền thị xã, chủ trì buổi sinh hoạt.

Quang cảnh hội nghị

     Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy đặt vấn đề, gợi ý nội dung chủ đề “Tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân”và làm rõ các vấn đề sau:

     - Nhân dân là ai? Theo triết học phương Đông, Nhân dân là những người được sánh với Trời, Đất. Nhân dân là thuật ngữ chỉ về toàn thể những con người sinh sống trong một quốc gia và tương đương với khái niệm dân tộc. Trong lĩnh vực chính trị pháp lý, Nhân dân còn tương đồng với thuật ngữ công dân, là những con người mang quốc tịch và được bảo hộ của một nhà nước nơi họ đang sinh sống. Như vậy, hiểu theo nghĩa rộng thì Nhân dân không chỉ là những người được phục vụ mà họ bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức… khi ở vị trí này họ là người phục vụ, nhưng ở một vị trí khác, họ lại là đối tượng được phục vụ.

     Còn Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân là những người làm ra lịch sử, những người sáng tạo ra của cải, vật chất và Bác Hồ khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân”. Do đó, cũng theo Người thì cán bộ công chức với trách nhiệm “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” thì bản thân mỗi người phải có trách nhiệm với Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân, đó chính là nhiệm vụ cốt lỗi trong thực thi công vụ.

     - Vì sao phải trọng dân và chăm lo đời sống Nhân dân? Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta có trọng dân, yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta. “Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân. Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng thì thành vô địch”. Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể làm được... Ý dân là ý trời, làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành, làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại. Việc gì có quần chúng tham gia bàn bạc, khó mấy cũng trở nên dễ dàng và làm được tốt", bởi "Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong". Mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng được thể hiện rất cụ thể ở đạo đức, thái độ, tác phong trong quan hệ với dân ở từng cán bộ đảng viên,

     Mục đích của buổi sinh hoạt chuyên đề hôm nay nhằm để cán bộ công chức, viên chức thấy được trong thời gian qua bản thân mỗi người được Nhân dân phó thác trách nhiệm đã thực sự thể hiện ý thức tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân hay chưa, từ đó bàn các giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian tới, nâng cao ý thức tôn trọng Nhân dân và có trách nhiệm chăm lo đời sống nhân dân.

     Tại buổi sinh hoạt đã nghe tham luận của 5 chi bộ về nội dung : tham luận việc tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Giải pháp để cán bộ, công chức chủ động tham mưu cho thủ trưởng đơn vị xin lỗi tổ chức, công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính khi trễ hẹn; tham luận nội dung thời gian qua vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ có thái độ làm việc hời hợt, thiếu nhiệt tình; hướng dẫn, giải thích công việc cho người dân còn lòng vòng, khó hiểu, thậm chí có người còn gợi ý “vòi vĩnh”…. Cần làm gì để nâng cao ý thức tôn trọng Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay; tham luận nội dung việc lãnh đạo tham mưu thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết các chế độ chính sách xã hội, giải quyết việc làm; tham luận nội dung việc lãnh đạo tham mưu giải quyết các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tham luận nội dung việc lãnh đạo tham mưu giải quyết cấp giấy phép xây dựng cho các chủ đầu tư; tham luận nội dung việc lãnh đạo tham mưu kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa có điều kiện.

     Tại buổi sinh hoạt, Đảng ủy cơ quan chính quyền thị xã đã biểu dương 06 cán bộ công chức, viên chức tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

     Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Ngô Trung Hiếu - Bí thư Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chúng ta cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

     Một là, nâng cao nhận thức; đồng thời, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, về chăm lo đời sống Nhân dân nói riêng với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cá nhân. Đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị và cá nhân hằng năm, hằng quý, nhất là thành chuyên đề sinh hoạt tại chi bộ gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên.

     Hai là, gắn thực hiện nội dung chăm lo đời sống Nhân dân với việc tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

     Ba là, đi đôi với việc lựa chọn, xây dựng những cá nhân, tập thể điển hình, những cách làm hay trong học tập và làm theo Bác về sự tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; tuyên truyền sâu rộng để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng là phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và có hình thức kỷ luật nghiêm những cơ quan, đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ chăm lo đời sống Nhân dân, gây bức xúc, phiền hà, nhũng nhiễu,v.v.. cho Nhân dân, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ.

     Bốn là, Chi bộ phải là nơi theo dõi, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở khi phát hiện ra các khuyết điểm của cán bộ công chức, viên chức có hành vi, thái độ không tôn trọng, không quan tâm đến lợi ích tập thể, lợi ích số đông, từ đó kịp thời chấn chỉnh, giúp đỡ cán bộ đảng viên rèn luyện, khắc phục; phải xử lý nghiêm túc những cán bộ đảng viên lơ là, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc; đồng thời, kịp thời biểu dương cán bộ, công chức và những người luôn trăn trở để làm những việc có ích, chăm lo đến lợi ích của công chúng, của tập thể.

Trần Khoa

THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 666

Tất cả: 10924409

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk