DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ỦNG HỘ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG (27/10/2020, 07:00)
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        THỊ XÃ BUÔN HỒ                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG

 TT Đơn vị, Cá nhân ủng hộ Số tiền  Hàng hóa
1 Thị Ủy Buôn Hồ 10,000,000  
2 Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Thị xã Buôn Hồ 5,000,000  
3 CBCC Ủy Ban MTTQ Thị xã Buôn Hồ 1,200,000  
4 Cán bộ & Nhân dân Xã Cư Bao 20,000,000  
5 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Thị xã  2,400,000  
6 CBCC & LLVT xã Ea Siên 5,900,000  
7 Đài Truyền thanh truyền hình Thị xã Buôn Hồ 1,100,000  
8 Cô Hoàng Thị Thảo - TDP4 Phường An Bình 200,000  
9 Phòng Y Tế Thị xã Buôn Hồ  300,000  
10 CBCC Hội nông dân Thị xã Buôn Hồ 12,400,000  
11 CBCC Phòng Dân Tộc Thị xã Buôn Hồ 300,000  
12 Cán bộ & Nhân dân Phường Thiện An - TX. Buôn Hồ 41,340,000  
13 CBCC Phòng Nội Vụ Thị xã Buôn Hồ 1,300,000  
14 CBCC Phòng QLĐT Thị xã Buôn Hồ 1,200,000  
15 CBCC Phòng VH-TT Thị xã Buôn Hồ 1,000,000  
16 CBCC Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thị xã Buôn Hồ 1,781,000  
17 Bưu Điện Thị Xã Buôn Hồ 1,000,000  
18 CBCC Thanh Tra Thị xã Buôn Hồ 500,000  
19 CBCC Tòa Án Nhân Dân Thị xã Buôn Hồ 3,752,000  
20 Cán bộ & Nhân dân Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ 80,380,000  
21 CBCC Phòng LĐTB & XH Thị xã Buôn Hồ 1,500,000  
22 CBCC Phòng Tư Pháp Thị xã Buôn Hồ 500,000  
23 Cán bộ & Nhân dân Phường Bình Tân 7,000,000  
24 CBCC Bảo Hiểm Xã Hội Thị xã Buôn Hồ 1,200,000  
25 CBCC Phòng Kinh Tế Thị xã Buôn Hồ 1,400,000  
26 CBCC Phòng Giáo dục&Đào tạo Thị xã Buôn Hồ 2,000,000  
27 Hội LHPN Thị xã Buôn Hồ 5,000,000  
28 Hội LHPN Xã Ea Siên - Thị xã Buôn Hồ 8,510,000  
29 Anh Nguyễn Văn Khang - PCT LĐLĐ Thị xã 200,000  
30 Anh Hoàng Văn Sơn - PCT UBND xã Ea Đrông 500,000  
31 Anh Thanh - Phường An Bình 200,000  
32 Mạnh thường quân giấu tên 500,000  
33 Mạnh thường quân giấu tên 150,000  
34 Mạnh thường quân giấu tên 20,000  
35 Mạnh thường quân giấu tên 100,000  
36 Mạnh thường quân giấu tên 100,000  
37 Anh Võ Lê Mạnh Hùng - Trưởng phòng TNMT Thị xã  500,000  
38 Anh Nguyễn Văn Năng - TDP1 Phường Đoàn Kết    2 thùng mì tôm
39 Anh Thế  - Taxi Buôn Hồ   2 thùng mì tôm
40 Cô Lê Thị Dưỡng - Phường An Lạc   20 kg nếp
41 Nhà Thuốc Cường Diễm - Phường An Bình   10 hộp thuốc
42 Anh Đặng Văn Hải - Xã Cư Bao 200,000 2 thùng mì tôm
43 Công đoàn Trường TH Hoàng Văn Thụ - Xã Ea Siên 2,000,000  
44 Cô Lê Thị Liễn 200,000  
45 Anh Đặng Hổ   1 bao quần áo cũ
46 Mạnh thường quân giấu tên   1 thùng màn tẩm thuốc
47 Trường MN Vành Khuyên - Phường Bình Tân 720,000  
57 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Bắc Đăk Lăk 5,000,000  
58 Họ đạo Cao đài Buôn Hồ 1,500,000  
59 Trường MG Hoa Cau - Xã Ea Đrông 900,000  
60 Trường MG Hoa Sim - Xã Ea Siên 1,400,000  
61 Cô Huỳnh Tấn Phương - Phường Đạt Hiếu 200,000  
62 CBBC Ban quản lý dự án Thị xã Buôn Hồ 2,400,000  
63 Trường THCS Trần Phú - Phường Đoàn Kết 1,850,000  
64 Cô Phạm Thị Thanh Dung - Thôn Quyết Thắng xã Ea Blang 500,000  
65 Chùa Phổ Tế - Xã Bình Thuận 1,000,000  
66 Cán bộ & Học sinh Trường Th Nguyễn Văn Trỗi - Xã Cư Bao 3,450,000  
67 Liên đội Trường TH Nguyễn Tất Thành - P. Thống Nhất 1,000,000  
68 Công ty TNHH TM & Dịch Vụ Ka Đa - Phường An Lạc 5,000,000  
69 Trường THCS Trần Đại Nghĩa - Phường Đạt Hiếu 1,770,000  
70 Trường TH Lê Quý Đôn - Phường Bình Tân 4,150,000  
71 Tập thể Cán bộ giáo viên - nhân viên - phụ huynh Trường MN Hoa Hướng Dương - Phường Thiện An 3,350,000  
72 Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Xã Cư Bao 4,350,000  
73 Trường TH Quang Trung - Phường An Bình 800,000  
74 Cán bộ và Nhân dân Xã Ea Blang - Thị xã Buôn Hồ 46,440,000  
75 Cán bộ và Nhân dân Xã Ea Siên - Thị xã Buôn Hồ 17,790,000  
76 Ủy Ban MTTQ Phường Thống Nhất 3,945,000  
77 Hội Cựu Chiến Bình Thị xã Buôn Hồ gồm: 39,810,000  
 1. Hội CCB Phường Thiện An  - 7.800.000 đồng  
 2. Hội CCB Phường An Bình 9.000..000 đồng  
3. Hội CCB Xã Bình Thuận 7.110.000 đồng  
4. Hội CCB Phường Đoàn Kết 4.530.000 đồng  
5. Hội CCB Phường An Lạc 3.910.000 đồng  
6. Hội CCB Phường Bình Tân 1.500.000 đồng  
7. Hội CCB Phường Thống Nhất 2.420.000 đồng  
8. Hội CCB Xã Ea Siên 3.540.000 đồng  
78 Cán bộ, nhân dân, giáo viên, doanh nghiệp trên địa bàn Phường Đạt Hiếu 97,646,000  
79 Trường Mầm Non Hoa Huệ - Phường Đạt Hiếu 1,000,000  
80 Trường Mẫu Giáo Hoa Cúc - Xã Ea Blang 1,000,000  
81 Trường  Tiểu Học Tô Hiệu - Xã Ea Siên 1,950,000  
82 Trường  Tiểu Học Y Nuê -  Phường Thống Nhất 1,900,000  
83 Trường TH Trần Quốc Toản -  Xã Ea Đrông 1,600,000  
84 Hội Từ Thiện Tự Tâm Đăk Lăk 3,330,000  
85 Trường Tiểu Học Ama Khê - Phường An Lạc 2,200,000  
86 HS & GV Trường THCS Chu Vắn An - Xã Ea Siên 3,602,000  
87 Trường Tiểu Học Y Jut - Xã Cư Bao 1,200,000  
88 Trường TH Trưng Vương - Phường Thiện An 2,000,000  
89 Trường THCH Nguyễn Trường Tộ - P. Thống Nhất 4,850,000  
90 TT Cán bộ&Nhân viên Bệnh viện Đa Khoa Tx. Buôn Hồ 5,620,000  
91 Trường MG Búp Sen Hồng - Xã Bình Thuận 900,000  
92 Chị Quyên, Chị Thùy - LĐLĐ Thị xã Buôn Hồ 400,000  
93 Trung Tâm GDTX - GDNN Thị xã Buôn Hồ 2,300,000  
94 TT Trường TH Lê Thị Hồng Gấm - P. Đạt Hiếu 1,400,000  
95 Chị Tiên - Kho bạc nhà nước Buôn Hồ 500,000  
96 Trường Tiểu Học Nguyễn Du - P. An Lạc 4,050,000  
97 TT Học sinh Trường Tiểu Học Nguyễn Du - P. An Lạc 10,022,000  
98 Trường Phổ Thông Dân Tôc Nội Trú 1,600,000  
99 Trường Mầm Non Hoa Hồng - P. An Lac 5,000,000  
100 Trường Tiểu Học Lê Lợi - Xã Ea Siên 970,000  
101 Công đoàn Doanh nghiệp Đức Hạnh - P. An Bình 1,000,000  
102 CĐCS Cty TNHH Quản lý đô thị&Môi trường Buôn Hồ 2,000,000  
103 Trường MG Hoa Ngọc Lan - Xã Bình Thuận 960,000  
104 Trường TH Nơ Trang Lơng - Xã Ea Đrông 3,500,000  
105 Trường THCS Ngô Mây - P. Thiện An 1,640,000  
106 Trường THCS Ngô Quyền - Xã Cư Bao 1,500,000  
107 HS&GV Trường THCS Đinh Tiên Hoàng - P. Bình Tân 2,875,000  
108 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc - Xã Bình Thuận 1,500,000  
109 Trường MG Búp Sen Xanh - Xã Cư Bao 1,500,000  
110 TT Ủy Ban MTTQ Phường Đoàn Kết 17,100,000  
111 Trường Mẫu Giáo Hoa Sữa - P. Đoàn Kết 700,000  
112 Trường Tiểu Học Kim Đồng - P. An Lạc 2,100,000  
113 Trường Tiểu Học Y Ngông - P. Đạt Hiếu 1,500,000  
114 Công Đoàn Cơ Sở Phường Đoàn Kết - Thị xã Buôn Hồ 2,250,000  
115 Trường Mẫu Giáo Hoa Mai - P. Thống Nhất 3,340,000  
116 Trường Mẫu Giáo Hoa Đào - Xã Cư Bao 650,000  
117 Trường Tiểu Học Hà Huy Tập - Xã Bình Thuận 1,920,000  
118 Trường TH Võ Thị Sáu - P. Đoàn Kết 1,000,000  
119 Trường Mẫu Giáo Hoa Ban - Xã Ea Siên 1,050,000  
120 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm - P. Thống Nhất 2,000,000  
121 Trường TH Trần Quốc Tuấn - Xã Bình Thuận 3,350,000  
122 Ủy Ban MTTQ Xã Ea Đrông - Thị xã Buôn Hồ 7,280,000  
123 Ủy Ban MTTQ Phường An Bình - Thị xã Buôn Hồ 28,300,000  
124 Chùa An Hòa - Phường An Bình 1,000,000  
125 Trường TH&THCS Đinh Nup - Xã Ea Blang 5,461,000  
126 Trường THPT Buôn Hồ - Phường An Bình 3,821,000  
Tổng cộng 624,495,000  
Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk