DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ỦNG HỘ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG (15/12/2020, 07:00)
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        THỊ XÃ BUÔN HỒ                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG

 TT Đơn vị, Cá nhân ủng hộ Số tiền  Hàng hóa
KHỐI CƠ QUAN - ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP 104,063,000  
1 Thị Ủy Buôn Hồ 10,000,000  
2 Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Thị xã Buôn Hồ 5,000,000  
3 CBCC Ủy Ban MTTQ Thị xã Buôn Hồ 1,200,000  
4 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Thị xã  2,400,000  
5 Đài Truyền thanh truyền hình Thị xã Buôn Hồ 1,100,000  
6 Phòng Y Tế Thị xã Buôn Hồ  300,000  
7 CBCC Phòng Dân Tộc Thị xã Buôn Hồ 300,000  
8 CBCC Phòng Nội Vụ Thị xã Buôn Hồ 1,300,000  
9 CBCC Phòng QLĐT Thị xã Buôn Hồ 1,200,000  
10 CBCC Phòng VH-TT Thị xã Buôn Hồ 1,000,000  
11 CBCC Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thị xã Buôn Hồ 1,781,000  
12 Bưu Điện Thị Xã Buôn Hồ 1,000,000  
13 CBCC Thanh Tra Thị xã Buôn Hồ 500,000  
14 CBCC Tòa Án Nhân Dân Thị xã Buôn Hồ 3,752,000  
15 CBCC Hội nông dân Thị xã Buôn Hồ 12,400,000  
16 CBCC Phòng LĐTB & XH Thị xã Buôn Hồ 1,500,000  
17 CBCC Phòng Tư Pháp Thị xã Buôn Hồ 500,000  
18 CBCC Bảo Hiểm Xã Hội Thị xã Buôn Hồ 1,200,000  
19 CBCC Phòng Kinh Tế Thị xã Buôn Hồ 1,400,000  
20 CBCC Phòng Giáo dục&Đào tạo Thị xã Buôn Hồ 2,000,000  
21 CBBC Ban quản lý dự án Thị xã Buôn Hồ 2,400,000  
22 Hội LHPN Thị xã Buôn Hồ 5,000,000  
23 TT Cán bộ&Nhân viên Bệnh viện Đa Khoa Tx. Buôn Hồ 5,620,000  
24 Hội Cựu Chiến Bình Thị xã Buôn Hồ gồm: 39,810,000  
 1. Hội CCB Phường Thiện An  - 7.800.000 đồng  
 2. Hội CCB Phường An Bình 9.000..000 đồng  
 3. Hội CCB Xã Bình Thuận 7.110.000 đồng  
4. Hội CCB Phường Đoàn Kết 4.530.000 đồng  
5. Hội CCB Phường An Lạc 3.910.000 đồng  
6. Hội CCB Phường Bình Tân 1.500.000 đồng  
7. Hội CCB Phường Thống Nhất 2.420.000 đồng  
8. Hội CCB Xã Ea Siên 3.540.000 đồng  
25 Chi cục Thi hành án Thị xã Buôn Hồ 1,400,000  
KHỐI XÃ, PHƯỜNG VÀ CĐCS XÃ, PHƯỜNG 479,471,000  
1 Cán bộ & Nhân dân Xã Cư Bao - Thị xã Buôn Hồ 50,000,000  
2 CBCC & LLVT xã Ea Siên - Thị xã Buôn Hồ 5,900,000  
3 Cán bộ & Nhân dân Phường Thiện An - TX. Buôn Hồ 41,340,000  
4 Cán bộ & Nhân dân Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ 80,380,000  
5 Cán bộ & Nhân dân Phường Bình Tân- Thị xã Buôn Hồ 7,000,000  
6 Cán bộ và Nhân dân Xã Ea Blang - Thị xã Buôn Hồ 46,440,000  
7 Cán bộ và Nhân dân Xã Ea Siên - Thị xã Buôn Hồ 17,790,000  
8 Cán bộ & Nhân dân Phường Thống Nhất - TX. Buôn Hồ 3,945,000  
9 Cán bộ & nhân dân Phường Đạt Hiếu - TX. Buôn Hồ 97,646,000  
10 Cán bộ & Nhân dân Phường Đoàn Kết - TX. Buôn Hồ 17,100,000  
11 Cán bộ & Nhân dân Xã Ea Đrông - Thị xã Buôn Hồ 13,440,000  
12 Cán bộ & Nhân dân Phường An Bình - Thị xã Buôn Hồ 28,300,000  
13 Công Đoàn Cơ Sở Phường Đoàn Kết - Thị xã Buôn Hồ 2,250,000  
14 Hội LHPN Xã Ea Siên - Thị xã Buôn Hồ 8,510,000  
15 Cán bộ và Nhân dân Xã Bình Thuận - Thị xã Buôn Hồ 59,430,000  
CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TX. BUÔN HỒ 3,500,000  
1 Họ đạo Cao đài Buôn Hồ 1,500,000  
2 Chùa Phổ Tế - Xã Bình Thuận 1,000,000  
3 Chùa An Hòa - Phường An Bình 1,000,000  
KHỐI TRƯỜNG HỌC & CĐCS TRƯỜNG HỌC 114,730,000  
1 Công đoàn Trường TH Hoàng Văn Thụ - Xã Ea Siên 2,000,000  
2 Trường MN Vành Khuyên - Phường Bình Tân 720,000  
3 Trường MG Hoa Cau - Xã Ea Đrông 900,000  
4 Trường MG Hoa Sim - Xã Ea Siên 1,400,000  
5 Trường THCS Trần Phú - Phường Đoàn Kết 1,850,000  
6 Cán bộ & Học sinh Trường TH Nguyễn Văn Trỗi - Xã Cư Bao 3,450,000  
7 Liên đội Trường TH Nguyễn Tất Thành - P. Thống Nhất 1,000,000  
8 Trường THCS Trần Đại Nghĩa - Phường Đạt Hiếu 1,770,000  
9 Trường TH Lê Quý Đôn - Phường Bình Tân 4,150,000  
10 Tập thể Cán bộ giáo viên - nhân viên - phụ huynh Trường MN Hoa Hướng Dương - Phường Thiện An 3,350,000  
11 Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Xã Cư Bao 4,350,000  
12 Trường TH Quang Trung - Phường An Bình 800,000  
13 Trường Mầm Non Hoa Huệ - Phường Đạt Hiếu 1,000,000  
14 Trường Mẫu Giáo Hoa Cúc - Xã Ea Blang 1,000,000  
15 Trường  Tiểu Học Tô Hiệu - Xã Ea Siên 1,950,000  
16 Trường  Tiểu Học Y Nuê -  Phường Thống Nhất 1,900,000  
17 Trường TH Trần Quốc Toản -  Xã Ea Đrông 1,600,000  
18 Trường Tiểu Học Ama Khê - Phường An Lạc 2,200,000  
19 HS & GV Trường THCS Chu Vắn An - Xã Ea Siên 3,602,000  
20 Trường Tiểu Học Y Jut - Xã Cư Bao 1,200,000  
21 Trường TH Trưng Vương - Phường Thiện An 2,000,000  
22 Trường THCH Nguyễn Trường Tộ - P. Thống Nhất 4,850,000  
23 Trường MG Búp Sen Hồng - Xã Bình Thuận 900,000  
24 Trung Tâm GDTX - GDNN Thị xã Buôn Hồ 2,300,000  
25 TT Trường TH Lê Thị Hồng Gấm - P. Đạt Hiếu 1,400,000  
26 Trường Tiểu Học Nguyễn Du - P. An Lạc 4,050,000  
27 TT Học sinh Trường Tiểu Học Nguyễn Du - P. An Lạc 10,022,000  
28 Trường Phổ Thông Dân Tôc Nội Trú 1,600,000  
29 Trường Mầm Non Hoa Hồng - P. An Lac 5,000,000  
30 Trường Tiểu Học Lê Lợi - Xã Ea Siên 970,000  
31 Trường MG Hoa Ngọc Lan - Xã Bình Thuận 960,000  
32 Trường TH Nơ Trang Lơng - Xã Ea Đrông 3,500,000  
33 Trường THCS Ngô Mây - P. Thiện An 1,640,000  
34 Trường THCS Ngô Quyền - Xã Cư Bao 1,500,000  
35 HS&GV Trường THCS Đinh Tiên Hoàng - P. Bình Tân 2,875,000  
36 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc - Xã Bình Thuận 1,500,000  
37 Trường MG Búp Sen Xanh - Xã Cư Bao 1,500,000  
38 Trường Mẫu Giáo Hoa Sữa - P. Đoàn Kết 700,000  
39 Trường Tiểu Học Kim Đồng - P. An Lạc 2,100,000  
40 Trường Tiểu Học Y Ngông - P. Đạt Hiếu 1,500,000  
41 Trường Mẫu Giáo Hoa Mai - P. Thống Nhất 3,540,000  
42 Trường Mẫu Giáo Hoa Đào - Xã Cư Bao 650,000  
43 Trường Tiểu Học Hà Huy Tập - Xã Bình Thuận 1,920,000  
44 Trường TH Võ Thị Sáu - P. Đoàn Kết 1,000,000  
45 Trường Mẫu Giáo Hoa Ban - Xã Ea Siên 1,050,000  
46 Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm - P. Thống Nhất 2,000,000  
47 Trường TH Trần Quốc Tuấn - Xã Bình Thuận 3,350,000  
48 Trường TH&THCS Đinh Nup - Xã Ea Blang 5,740,000  
49 Trường THPT Buôn Hồ - Phường An Bình 3,821,000  
50 Trường Tiểu học Ama Jao - Xã Cư Bao 600,000  
KHỐI DOANH NGHIỆP 13,000,000 10 hộp thuốc
1 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Bắc Đăk Lăk 5,000,000  
2 Công ty TNHH TM & Dịch Vụ Ka Đa - Phường An Lạc 5,000,000  
3 Công đoàn Doanh nghiệp Đức Hạnh - P. An Bình 1,000,000  
4 CĐCS Cty TNHH Quản lý đô thị&Môi trường Buôn Hồ 2,000,000  
5 Nhà Thuốc Cường Diễm - Phường An Bình   10 hộp thuốc
CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ 7,800,000  
1 Anh Nguyễn Văn Khang - PCT LĐLĐ Thị xã 200,000  
2 Anh Hoàng Văn Sơn - PCT UBND xã Ea Đrông 500,000  
3 Anh Thanh - Phường An Bình 200,000  
4 Anh Võ Lê Mạnh Hùng - Trưởng phòng TNMT Thị xã  500,000  
5 Anh Nguyễn Văn Năng - TDP1 Phường Đoàn Kết    2 thùng mì tôm
6 Anh Thế  - Taxi Buôn Hồ   2 thùng mì tôm
7 Cô Lê Thị Dưỡng - Phường An Lạc   20kg nếp
8 Cô Lê Thị Liễn 200,000  
9 Anh Đặng Hổ   1 bao quần áo cũ
10 Anh Đặng Văn Hải - Xã Cư Bao 200,000 2 thùng mì tôm
11 Cô Phạm Thị Thanh Dung - Thôn Quyết Thắng xã Ea Blang 500,000  
12 Hội Từ Thiện Tự Tâm Đăk Lăk 3,330,000  
13 Chị Quyên, Chị Thùy - LĐLĐ Thị xã Buôn Hồ 400,000  
14 Chị Tiên - Kho bạc nhà nước Buôn Hồ 500,000  
15 Cô Hoàng Thị Thảo - TDP4 Phường An Bình 200,000  
16 Cô Huỳnh Tấn Phương - Phường Đạt Hiếu 200,000  
17 Người ủng hộ giấu tên 500,000  
18 Người ủng hộ giấu tên   1 thùng màn tẩm thuốc
19 Người ủng hộ giấu tên 150,000  
20 Người ủng hộ giấu tên 20,000  
21 Người ủng hộ giấu tên 100,000  
22 Người ủng hộ giấu tên 100,000  
Tổng cộng 722,564,000  

 

THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1603

Tất cả: 11302598

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk