Bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thị xã Buôn Hồ (18/08/2020, 16:19)

     Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 24/7/2020 của Thị ủy Buôn Hồ, từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 8 năm 2020, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo thị xã, các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thị xã Buôn Hồ.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2020

Đ/c Trần Minh Triều - đại diện Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã quán triệt nội quy tại lớp học

     Đợt bồi dưỡng chính trị hè năm nay diễn ra trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, do đó công tác tổ chức được tổ chức thành 02 đợt, gồm 14 lớp, học song song về thời gian tại 02 hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã và hội trường Thị ủy, với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thị xã Buôn Hồ, các trường thuộc khối trung học phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã.

​Đ/c Nguyễn Văn Út - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy - Giám đốc Trung tâm BDCT thị xã báo cáo chuyên đề tại lớp BDCT hè năm 2020

     Trong quá trình tham gia bồi dưỡng tại Hội trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục được bố trí chỗ ngồi giãn cách theo quy định, mỗi cá nhân đều trang bị khẩu trang, không bắt tay, hạn chế trao đổi, nói chuyện; không tụ tập đông người khi giải lao..., thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đ/c Phạm Tấn Thỏa - TUV, Phó Gám đốc Trung tâm BDCT thị xã báo cáo chuyên đề tại lớp BDCT hè năm 2020

     Đợt bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã nắm vững những nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; những thành tựu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; một số nội dung cơ bản, cốt lõi trong dự thảo các văn kiện tại Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2020; những vấn đề mới cần nhận thức đúng, sâu sắc trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và thị xã... trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp với công tác giảng dạy và quản lý.

Đ/c Nguyễn Văn Lai - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy báo cáo chuyên đề tại lớp BDCT hè năm 2020

     Đồng thời, thông qua việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Hồ Thị Nghĩa

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk